Thông tin tuyển sinh đại học của ULIS năm 2023

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

Thông tin tuyển sinh đại học của ULIS năm 2023

https://youtu.be/0FqWzYD4LM0


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.