tham luận

Read more

Tham luận của Khoa Sau Sư phạm tiếng Anh tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/d3W1vAO_O48

Read more

Tham luận của Khoa NN&VH Đức tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/BY7nQyCZKJ4

Read more

Tham luận của Khoa Sau Đại học tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/ORFFpvcNuWY

Read more

Tham luận của Khoa Sau Đại học tại Hội nghị 3 trong 1 (Tuyển sinh) https://youtu.be/ueLdJLRgaF8

Read more

Tham luận của Trung tâm CNTT-TT&HL tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/jH7ui1hUIU0

Read more

Tham luận của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/wgTAMBy26B4

Read more

Tham luận của Phòng Tổ chức cán bộ tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/iK3XjbYxENY

Read more

Tham luận của Khoa NN&VH Nhật Bản tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/8wBm1aTDF5s

Read more

Tham luận của Phòng Đào tạo tại Hội nghị 3 trong 1 (Đổi mới giảng dạy) https://youtu.be/DmTv2jPWwpw

Read more

Tham luận của Khoa NN&VH Pháp tại Hội nghị 3 trong 1 https://youtu.be/UW4nbXKGgSM


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.