hội nghị công chức viên chức

Read more

06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 của ULIS-VNU https://youtu.be/GsNrHBdQDkY

Read more

Chia sẻ của thầy cô trong phần 4 mùa ULIS tại Hội nghị CCVC, NLĐ và Tổng kết năm học […]

Read more

Báo cáo về công tác chuyển đổi số tại ULIS-VNU năm học 2020-2021 https://youtu.be/YMzx3heSjI0

Read more

Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021: Chuyến tàu Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số https://www.youtube.com/watch?v=e_ZihOuHw_U

Read more

Video tổng hợp các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động KHCN năm học 2020-2021 và […]

Read more

Những nét mới trong phát triển văn hóa đọc trong sinh viên tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2021-2022. https://youtu.be/U8y5TjUrV9Q

Read more

ULIS ALUMNI Cựu nhưng không cựu https://www.youtube.com/watch?v=w0gCdZq2moc&t=15s

Read more

Tham luận trung tâm PTNL https://www.youtube.com/watch?v=idBZUxya3U4&t=12s

Read more

12_Tham luận UNC 2021 https://www.youtube.com/watch?v=x7Ebm56yqnU&t=6s

Read more

16_ULIS CONNECT làm gì để đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng giáo viên ngoại ngữ trong cả nước https://www.youtube.com/watch?v=0BppfJDbnqs&t=2s


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.