Phóng sự Buổi ra mắt CTĐT cử nhân Văn hóa & Truyền thông Xuyên Quốc gia 22.4.2023

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

Phóng sự Buổi ra mắt CTĐT cử nhân Văn hóa & Truyền thông Xuyên Quốc gia 22.4.2023

https://youtu.be/t5vBGTpVlAo


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.