(CNTT) Topic 9: Mass Media

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1i1RxI2BlbfeLXkZQA6leu_nhIDxUXRlNi1H8sX143tg/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/uQgvdLEdyts


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.