(CNTT) Topic 8: Culture

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1NPqjPnUaVPO2ZSH1dtkriM6_UcybeOdhezj_jny_Xf4/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/LT91Ore4Ve8


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.