(CNTT) Topic 6: Cities & Country

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1M6F6EX5NMaTqbLprHKj1WBMGYsx5zvEtHeVW8Hi3pl4/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/plBogxd7M1E


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.