(CNTT) Topic 2: Environment & Nature

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1L4MaiR79oaLVbUsDVSdVK4Qyt_TLbwKXj18AjjTYCcY/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/TVVLFZlLlio


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.