(CNTT) Topic 14: Food

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1YGHcmmgeFCmgH1efOU1-HSKlx0cWZwH2J4P_O_CfUrs/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/UPEJzPlYQSU


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.