(CNTT) Topic 13: Fashion

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1Aw6TTrZ0j0ie30QQQreqEqz5R0EbFTSSdQwAFYotJ2Q/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/I5RIKlQ4UsI


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.