(CNTT) Topic 12: Travelling

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1d3DX753oev9DHdAQkKw2ZX9jHLlpntm1_hkoIpFGzCE/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/LBl3fda4Fso


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.