(CNTT) Topic 11: Crime

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1jlAGqWTEBdoZiV3C4rMfM1bTYPMHP-ei_o7rF3zo1bs/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/qh8Oa5-VnR8


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.