TS. Thân Thị Mỹ Bình – Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Thân Thị Mỹ Bình – Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Thân Thị Mỹ Bình hiện là giảng viên Khoa Ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản. Tiến sĩ Thân Thị Mỹ Bình bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Đại học Utsunomiya – Nhật Bản vào tháng 3 năm 2018 và bắt đầu giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản từ tháng 6 năm 2018. Môn học hiện đang đảm nhiệm gồm Giao tiếp liên văn hóa, Nhật Bản học và dạy tiếng cho chương trình chất lượng cao.

2. Liên hệ

ĐT: 0978 969 297

Email: lora811@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Giáo dục song ngữ;Giáo dục tiếng Nhật cho trẻ em ở môi trường ngôn ngữ thứ 2;Quản lý ngôn ngữ trong giao tiếp;

4. Đề tài nghiên cứu

5. Công bố chính

– Gia đình Việt Nam tại Việt Nam `Nỗ lực duy trì ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ ở Nhật Bản, Tạp chí Việt Nam về nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2 (2), trang 62 -71.

– Tình hình hiện tại của việc sử dụng lưỡi mẹ cho trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản và cha mẹ của chúng `Nhận thức về việc duy trì nó: Tập trung vào tầm quan trọng của các hoạt động trong giáo dục tiếng mẹ đẻ tại nhà. Hiệp hội văn hóa so sánh Nhật Bản, số 122 (tháng 7 năm 2016), trang 75-92.

– Các điều kiện học tập và giảng dạy hiện nay trong các lớp học tiếng Việt ở các khu vực tập trung của cư dân Việt Nam: Hướng tới một nền giáo dục song ngữ tốt hơn cho trẻ em Việt Nam sống ở Nhật Bản. Tạp chí Khoa nghiên cứu quốc tế Đại học Utsunomiya, số 42 (tháng 2 năm 2017), trang 179-195.

– Tình hình hiện tại của việc dạy và học tiếng mẹ đẻ cho trẻ em Việt Nam tại các trường tiểu học công lập: tại các địa điểm có mật độ dân số cao của người Việt ở Nhật Bản. Tạp chí Khoa nghiên cứu quốc tế Đại học Utsunomiya, số 44 (tháng 9 năm 2017), trang 97-117.