TS. Nguyễn Văn Hòa – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Văn Hòa – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tháng 9/1972 sau khi tốt nghiệp phổ thông thi đỗ vào trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Học ở khoa Nga trường ĐH SPNN Hà Nội từ năm 1972 đến 6/1977.

Từ 7/1/1979 đến nay công tác tại trường ĐH SPNN Hà Nội (nay là trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội)

  1. Liên hệ
  • Tel: 0902492332
  • E-mail: nguyenhoa2110@gmail.com
  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học ứng dụng, Từ vựng học, Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ Đất nước học

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp Đại học Ngoại ngữ  Hình thức biểu cảm – giảm nghĩa trong tiếng Nga

Understatements in Russian.  Hà Nội, 2013

  1. Công bố chính

Hình thức giảm nhẹ, thu nhỏ, âu yếm trong tiếng Nga

Hội thảo khoa học Quốc gia. Hà Nội, 2013

Tên gọi dạng âu yếm, trìu mến của người Nga

Hội thảo khoa học Quốc tế về Ngôn ngữ, Hà Nội, 2016

Nét văn hóa dân tộc trong thành ngữ  (Trên ngữ liệu thành ngữ tiếng Nga và tiếng Việt)

Hội thảo Quốc tế liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV. ĐH Ngoại ngữ Huế, 10/2018