TS. GVC. Nguyễn Thị Cơ – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. GVC. Nguyễn Thị Cơ – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

 1. Tóm tắt quá trinhg học tập và công tác

TS.GVC. Nguyễn Thị Cơ là giảng viên khoa Ngôn ngữ&Văn hóa Nga – Trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG Hà Nội. TS. Nguyễn Thị Cơ đã giảng dạy tiếng Nga từ năm 1985 sau khi tốt nghiệp đại học ngành tiếng Nga & văn học Nga tại Liên Xô cũ, tốt nghiệp thạc sỹ năm 1999 và bảo vệ luận án tiến sỹ năm 2007. Từ năm 2013 đến nay giảng dạy văn học Nga, Đất nước học Nga và giao tiếp liên văn hóa.

 1. Liên hệ
 • Tel: 0389593589
 • E-mail:nguyenco1960@gmail.com
 1. Hướng nghiên cứu

Phương pháp giảng dạy tiếng Nga, văn học Nga, văn hóa Nga

 1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp ĐHNN “Nghiên cứu những thủ thuật dạy đọc hiểu để để phân tích văn bản trong giờ thực hành văn học Nga”, mã số N.0312, 2005.

Đề tài cấp ĐHQG “Dạy đọc hiểu văn bản văn học trong đào tạo cử nhân tiếng Nga theo tín chỉ” mã số QN.07.06, 2009.

5. Công bố chính

Những công trình nghiên cứu tiêu biểu của TS. Nguyễn Thị Cơ:

 • Giáo trình
  • Văn học Nga thế kỷ 19, 2011
  • Văn học Nga thế kỷ 20, 2011
  • Nước Nga ngày nay, 2014
 • Những bài báo công bố trong nước
  • Nhiều bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và các Hội thảo quốc gia, đặc biệt 1 số công trên tạp chí khoa học nghiên cứu nước ngoài của ĐHQGHN:
   • Bài khóa văn học trong dạy ngoại ngữ, Tạp chí Khoa học,№.1, 2004.
   • Những thủ thuật dạy đọc hiểu để phân tích văn bản trong giờ thực hành văn học Nga –Tạp chí nghiên cứu nước ngoài №.1,2006.
   • Phương pháp và thủ pháp dạy văn học Nga – Tạp chí nghiên cứu nước ngoài, №.03,2013.
  • Những bài báo công bố trên các tạp chí, hội thảo quốc tế tại nước Nga
   • Giảng dạy tiếng Nga theo tín chỉ: Công nghệ hiện đại trong giảng dạy văn học Nga, Tạp chí khoa học “Olym”, Matxcơva, 2016.
   • Dạy sinh viên Nga ngữ kỹ năng làm việc nhóm trong dạy văn học và đất nước học Nga, tạp chí “Tiếng Nga ở nước ngoài”, Matxcơva, 2016.
   • Những đường hướng hướng mới trong giảng dạy văn học Nga theo hệ thông tín chỉ ở Việt Nam, Kurgan, Nga, 2016.
   • Cá thể hóa dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt nam ở giai đoạn đầu học tiếng Nga, tạp chí “Tiếng Nga ở nước ngoài”, Matxcơva, 2017.
   • Cá thể hóa dạy đọc văn bản trong giờ học thực hành văn học Nga ở Việt Nam, Kurgan, Nga, 2017.
   • Sử dụng công nghệ hiện đại vào học tiểu sử nhà văn (thơ) Nga không trong môi trường tiếng, Sant-Pertecburg, Nga 2017.
   • Những vấn đề về giảng dạy giao tiếp liên văn hóa ở Việt Nam,Vorônhép, Nga 2018.
 • “Tản văn khác” trong văn học Nga đương đại (những đặc trưng tiêu biểu của truyện ngắn của nhà văn nữ L. Petrushevskaya), Vladivastosk, Nga, 2018.
 • Những đặc thù trong đào tạo cử nhân tiếng Nga ở Việt Nam, Kurgan, Nga, 2018.
 • Nghiên cứu cuộc đời và sụ nghiệp của nhà thơ vĩ đại của nước Nga A. Puskin ở Việt Nam, Matxcơva, Nga,2018.