Tra cứu số báo danh và phòng thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2021 (vòng 1) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu số báo danh và phòng thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2021 (vòng 1)

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG ĐGNL

– Thí sinh sử dụng số điện thoại của bố hoặc mẹ đã đăng ký trong hồ sơ để tra cứu số báo danh, phòng kiểm tra.
– Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ nhắn tin vào số điện thoại 0988.464.286 từ ngày 11/8 đến hết ngày 13/8/2021.
– Thí sinh và phụ huynh tham dự tập huấn, phổ biến quy chế làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tuyến (Zoom Meetings) vào 9h00 thứ Bảy, ngày 14/8/2021 (ID:  960 3592 5359, Pass: 2021ums)
– Đặt tên trước khi vào Zoom theo cú pháp: SBD – Họ và tên thí sinh
– Trường không gửi Giấy báo dự kiểm tra. Trường sẽ nhắn tin về kì kiểm tra, kết quả kiểm tra vào số điện thoại đã đăng kí trong Hồ sơ dự tuyển của thí sinh.