Tra cứu phòng thi và số báo danh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 04/06/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội