Tra cứu phòng thi và số báo danh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 2 ngày 25/8/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu phòng thi và số báo danh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 2 ngày 25/8/2021

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI

– Thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ để tra cứu số báo danh, phòng kiểm tra.
– Nếu có sai sót về Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký với hội đồng, nhắn tin đề nghị sửa thông tin gửi tới số điện thoại 0979292969 (nội dung gồm: số báo danh, họ tên, ngày sinh và nội dung đề nghị chỉnh sửa) trong ngày 20/8/2021.
– 9h00 ngày 24/8/2021, Nhà trường tổ chức phổ biến quy chế thi, các lưu ý cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh qua Zoom ID đã được Hội đồng thi cung cấp qua số điện thoại.
– 9h15 ngày 24/8/2021, Nhà trường thông báo thông tin cụ thể của từng phòng thi cho thí sinh qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ.
– Nhà trường không gửi giấy báo dự thi.
– Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi: máy tính trong danh mục <<tại đây>>, giấy thi (theo mẫu được phổ biến vào ngày 24/8/2021), bút viết để làm bài tự luận.
– Lịch thi: Sáng thứ Tư ngày 25/8/2021
   + 7h30: Thí sinh truy cập phòng Zoom đã được cung cấp
   + 8h00: Thi phần thi Trắc nghiệm
   + 9h00: Thí sinh nghỉ giải lao
   + 9h15: Thi phần thi Tự luận
   + 9h45: Kết thúc bài thi