Tra cứu danh sách thí sinh không dự thi kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 1 (ngày thi cũ 15/6/2021) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu danh sách thí sinh không dự thi kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 1 (ngày thi cũ 15/6/2021)

TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐỢT 2

Ngày thi dành cho thí sinh thi đợt 2 chính thức sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định. Nếu có sai sót về Môn thi, Ngành đăng ký, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký với hội đồng, nhắn tin đề nghị sửa thông tin gửi tới số điện thoại 0979292969 (nội dung gồm: số báo danh, họ tên, ngày sinh và nội dung đề nghị sửa)