Trung tâm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm tiếng Anh

Đơn vị Trung tâm Tiếng Anh (thuộc Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ)
Địa chỉ P.105 nhà A4 – ĐHNN – ĐHQGHN
Số điện thoại

 

CHỨC NĂNG

 • Trung tâm Tiếng Anh (thuộc Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ) có chức năng quản lý, cung cấp các dịch vụ về đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ; Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu xã hội; Hợp tác, liên kết trong nước về ngoại ngữ.

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội:
 1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ từ bậc 1 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương từ A1 đến C1);
 2. Tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ định dạng VSTEP (Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) từ bậc 1 đến bậc 5 (tương đương A1, A2, B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu);
 3. Tổ chức các lớp ôn thi ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh;
 4. Tổ chức các lớp ôn thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE…;
 5. Tổ chức các lớp ôn thi vào Trường THPT chuyên Ngoại ngữ;
 6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho trẻ em;
 7. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu như: chuẩn bị hồ sơ, viết thư xin học bổng của nước ngoài (Admission writing); kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc, dịch thực hành, dịch nâng cao cho các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế… ;
 8. Đầu mối tổ chức các kỳ thi không chính thức (thi thử) để học viên làm quen với các định dạng đề thi theo nhu cầu của người học;
 • Hợp tác, liên kết trong nước về ngoại ngữ.
 • Thực hiện các công tác truyền thông, quảng bá để thu hút người học.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ phục vụ của Trung tâm.
 • Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, nguồn tài chính của Trung tâm theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.