Trung tâm Sejong – Khoa NN&VH Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Sejong – Khoa NN&VH Hàn Quốc

Đơn vị Trung tâm Sejong thuộc Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc
Địa chỉ P.204 nhà A3 – ĐHNN – ĐHQGHN
Số điện thoại 04 6328 8237

 

CHỨC NĂNG

  • Trung tâm Sejong có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

NHIỆM VỤ

  • Nâng cao năng lực tiếng hàn và hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc cho người Việt Nam thông qua chương trình giáo dục tiếng Hàn có hệ thống.
  • Phát triển các dự án bồi dưỡng giáo viên, nâng cao năng lực tiếng Hàn cho đối tượng là người học tiếng Hàn ở các hệ đào tạo chính quy, các giáo viên tiếng Hàn tại Việt Nam.
  • Góp phần tạo tiền đề cho việc đào tạo chuyên ngành Hàn Quốc học trong tương lai của Nhà trường.
  • Đẩy mạnh quan hệ tương hỗ và giao lưu văn hóa Việt – Hàn.
  • Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng về hoạt động và kết quả hoạt động của Trung tâm.