Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên

Đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên (thuộc Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ)
Địa chỉ  P.105 nhà A4 – ĐHNN – ĐHQGHN
Số điện thoại

 

CHỨC NĂNG

  • Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên thuộc Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ có chức năng tổ chức và thực hiện các chương trình bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của xã hội.

NHIỆM VỤ

  • Tổ chức, quản lý các chương trình bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực giảng dạy ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngoại ngữ các cấp từ phổ thông đến cao đẳng, đại học.
  • Tổ chức, quản lý các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ngành ngoại ngữ có nhu cầu tích lũy thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại các trường phổ thông, cao đẳng và đại học.
  • Hợp tác với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ theo yêu cầu đề ra.
  • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp với sự phát triển của trung tâm.
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính của trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Trường ĐH Ngoại ngữ.
  • Phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Trường, các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.