PGS. TS. Vũ Thị Chín – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Vũ Thị Chín – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

PGS.TS. Vũ Thị Chín hiện là Giảng viên cao cấp của Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội. PGS.TS. Vũ Thị Chín tham gia công tác giảng dạy tiếng Nga bậc đại học từ năm 1981. Các môn học bà đã đảm nhận giảng dạy gồm tiếng Nga phổ thông, tiếng Nga chuyên ngành, ngữ pháp tiếng Nga, dịch thuật…, thiết kế chương trình và tài liệu dạy-học tiếng Nga như 1 ngoại ngữ

2. Liên hệ

ĐT: 0904511498

Email: vuthichin1959@vnu.edu.vn; vuthichin191@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Ngôn ngữ báo chí; Dịch thuật

4. Đề tài nghiên cứu

  • Đề tài cấp ĐHNN – ĐHQGH: Các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa trong các văn bản quảng cáo tiếng Nga, Hà Nội 2005;
  • Đề tài cấp ĐHNN – ĐHQGHN: Từ ngoại lai trên báo chí Nga hiện đại, Hà Nội, 2009.

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của PGS.TS. Vũ Thị Chín: giáo trình Địa lý đại cương, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2010 (đồng tác giả, chủ biên); các bài báo công bố trên các tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & Đời sống, Khoa học và Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) và Nghiên cứu nước ngoài (ĐHQG Hà Nội) cũng như các bài trình bày tại các hội nghị hội thảo khoa học.