PGS. TS. Cầm Tú Tài – Phó trưởng Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Cầm Tú Tài – Phó trưởng Khoa Sau đại học

1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

PGS.TS. Cầm Tú Tài hiện là Phó trưởng khoa Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, và là Ủy viên Ban chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam. PGS.TS. Cầm Tú Tài đã giảng dạy tiếng Trung Quốc bậc đại học từ năm 1995, và sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Trung Sơn, Trung Quốc năm 2008, ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Năm 2013 ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong chức danh Phó giáo sư. Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Trung Quốc Cơ bản, Tiếng Trung Quốc Học thuật, Ngữ pháp tiếng Trung Quốc, Đào tạo Phiên dịch, Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Lý luận về học tập và thụ đắc ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc như một ngoại ngữ/ngôn ngữ thứ hai (CFL/CSL), Ngữ dụng học tiếng Trung Quốc, Ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc và Phân tích Diễn ngôn tiếng Trung Quốc.

2. Liên hệ

ĐT: 0982088718

Email: camtutai@vnu.edu.vn; camtutai@hotmail.com; camtutai@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngữ pháp học; Ngữ nghĩa học; Ngôn ngữ học tri nhận; Dịch thuật; Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và Trung Quốc

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp ĐHQGHN Nghiên cứu ngữ cố định tiếng Hán có từ chỉ bộ phận cơ thể và vận dụng trong dạy học tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam, Hà Nội 2008

Đề tài cấp ĐHQGHN Đối chiếu một số cấu trúc tiếng Hán có từ “BU” “MEI” với hình thức tương đương trong tiếng Việt và Khảo sát quá trình học tập của học sinh chuyên ngữ ở Việt Nam, Hà Nội 2011

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của PGS.TS. Cầm Tú Tài là giáo trình Ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc dành cho học viên và nghiên cứu sinh, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2013; chuyên khảo Ngữ cố định có chứa từ chỉ bộ phận cơ thể tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt, Hà Nội: NXB ĐHQGHN, 2013; nhiều bài báo công bố trên các tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ & Đời sống, Nghiên cứu Trung Quốc, Khoa học Ngoại ngữ Quân sự và Nghiên cứu Nước ngoài, cũng như các bài trình bày tại hội nghị hội thảo khác.