Trung tâm Giáo dục quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Giáo dục quốc tế

Tầng 2 nhà Sunwah – ĐHNN – ĐHQGHN
024-85871831
http://fle.ulis.edu.vn/
 
   
  ThS. Lê Thế Quý  
  Giám Đốc  

  • Trung tâm Giáo dục Quốc tế có chức năng tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, và cấp chứng chỉ cho người nước ngoài có nhu cầu tham gia các chương trình đào tạo của Nhà trường.

  • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở bậc đại học và một số chương trình ở bậc sau đại học của Nhà trường, các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của sinh viên quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Quản lý và tổ chức sát hạch, kiểm tra đánh giá cấp chứng chỉ học tiếng Việt cho người nước ngoài ngữ theo theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Hợp tác với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Đầu mối tổ chức các khóa học ngắn hạn tại cơ sở giáo dục nước ngoài dành cho học sinh, sinh viên và đối tượng quan tâm người Việt Nam, tiếp nhận sinh viên quốc tế tham gia khóa học ngắn hạn tại Trường.
  • Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển quản lý sinh viên quốc tế học tại Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường, các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Giám đốc Trung tâm giáo dục Quốc tế được ký và cấp một số giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo liên kết theo quy định của Hiệu trưởng.
  • Giám đốc Trung tâm giáo dục Quốc tế được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.