Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

 • Phòng 305, 306, 307 – Tầng 3 – Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
 • Văn phòng Khoa: Phòng 105, nhà A4
024 85875406
Văn phòng Khoa: 0243-7549556
http://fle.ulis.vnu.edu.vn
daotaoboiduong.ulis@gmail.com; fle.ulis@vnu.edu.vn
  TS. Hoa Ngọc Sơn TS. Đỗ Tuấn Long
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo cử nhân ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học, đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo các môn chuyên ngành kinh tế, các khóa ngắn hạn về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, bồi dưỡng ngoại ngữ và tiếng Việt.
 • Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học, đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo các môn chuyên ngành kinh tế, các khóa ngắn hạn về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, bồi dưỡng ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài.
 • Kết nối và phục vụ cộng đồng, hợp tác, liên kết tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học, đào tạo liên kết quốc tế, các khóa ngắn hạn về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, bồi dưỡng ngoại ngữ và tiếng Việt.

 • Tổ chức, quản lý đào tạo các chương trình cử nhân ngoại ngữ, cử nhân sư phạm ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, hợp tác, liên kết tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ, dịch vụ xã hội.
 • Làm đầu mối của Trường trong việc tổ chức, phối hợp tổ chức, quản lý các hoạt động của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” (Đề án 2080); Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 (Đề án 1659) và các đề án có liên quan khác của chính phủ, các bộ ngành, địa phương theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chuyển giao tri thức, hợp tác phát triển theo mô hình “Academia-Industry”, “Government-Industry-University”. Hợp tác với cơ quan, địa phương, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ theo quy định hiện hành.
 • Tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo các môn chuyên ngành Kinh tế cho sinh viên của Trường.
 • Tổ chức và quản lý đào tạo chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn giáo trình, tài liệu và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở bậc đại học, các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của sinh viên quốc tế theo quy định hiện hành.
 • Quản lý và tổ chức sát hạch, kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy định hiện hành.
 • Đầu mối tổ chức các khóa học ngắn hạn tại cơ sở giáo dục nước ngoài dành cho học sinh, sinh viên của Trường và đối tượng quan tâm người Việt Nam.
 • Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển tổ chức đón tiếp, quản lý giảng viên và sinh viên quốc tế học trong thời gian làm việc, học tập tại Trường theo quy định hiện hành.
 • Trưởng Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ được ký một số văn bản theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Tổ chức thành công các khóa học liên kết quốc tế, văn bằng 2 và bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhiều đối tượng khác nhau.
 • Xây dựng được các chương trình liên kết quốc tế với nhiều đại học nổi tiếng trên ở Mỹ, Trung Quốc,…
 • Xây dựng các chương trình dạy tiếng Việt cho học viên nước ngoài.