Trung tâm tư vấn và phát triển cá nhân – Up Center – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm tư vấn và phát triển cá nhân – Up Center

Phòng 400 Nhà B2 – ĐHNN-ĐHQGHN
024.6296.6295
https://www.facebook.com/UPC.ulis.vnu
upc.dopp@ulis.vnu.edu.vn
TS. Đào Thị Diệu Linh
Giám Đốc

Trung tâm tư vấn và Phát triển cá nhân có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động nhằm giúp CB, GV, Sinh viên, học sinh biết cách tự nâng cao sức khỏe tinh thần; có khả năng nhận diện và biết cách đối phó với căng thẳng, khó khăn, trong học tập và cuộc sống; Phát triển các kĩ năng giúp học sinh, sinh viên định hướng và phát triển bản thân; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh & phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; Hỗ trợ, can thiệp với những học sinh, sinh viên gặp các rối loạn tâm lý; và Nâng cao nhận thức của giáo viên, giảng viên nhà trường về các vấn đề tâm lý – giáo dục trong nhà trường.

 • Trung tâm giải quyết các vấn đề tài chính và các mối quan hệ tài chính khác đúng theo quy định tài chính của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể khác trong Trường, nhằm tổ chức các hoạt động phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên một cách hiệu quả.

 • Tổ chức truyền thông dưới nhiều hình thức các sự kiện, HĐ của TT để thu hút sự tham gia và hỗ trợ của GV, HS, SV và các tổ chức;
 • Tổ chức các buổi chia sẻ về chủ đề sức khỏe tinh thần, phương pháp học tập, hướng nghiệp, chọn nghề, tình yêu và quan hệ với bạn khác giới…;
 • Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp;
 • Tổ chức các buổi tọa đàm về các vấn đề rối nhiễu, căng thẳng tâm lý;
 • Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác;
 • Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giáo dục giới tính; sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và lành mạnh;
 • Tổ chức các khóa đào tạo phát triển các kĩ năng nền tảng và kĩ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;
 • Tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, năng lực tư vấn cho giáo viên;
 • Xây dựng mạng lưới hỗ trợ chuyên môn của Bộ môn trong chẩn đoán và trị liệu tâm lý;…
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể khác trong Trường, nhằm tổ chức các hoạt động phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên một cách hiệu quả.
 • Trung tâm giải quyết các vấn đề tài chính và các mối quan hệ tài chính khác đúng theo quy định tài chính của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác do Hiệu trưởng