Kết luận của Ban giám hiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kết luận của Ban giám hiệu

Hội nghị giao ban công tác quý I/2021

Ngày 10/3/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2021. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng, Chủ

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2020

Ngày 10/6/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có Chủ tịch Công đoàn, Bí