Điều chỉnh ngưỡng điểm xét tuyển và công nhận thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo điều chỉnh ngưỡng xét tuyển và công bố quyết định danh sách thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển như sau:


Công nhận thí sinh trúng tuyển thẳng (đợt 2) và thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy (nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015.

Thí sinh trúng tuyển thẳng (đợt 2) và đạt ngưỡng xét tuyển đầu vào thực hiện nhập học theo kế hoạch trong thông báo nhập học.


Thông báo tiếp nhận sinh viên đạt ngưỡng tuyển và sinh viên tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2015 như sau:


Các tin cập nhật ngày: