Thông tin về tổ chức thi và tuyển sinh đại học chính qui của ĐHQGHN năm 2016

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong đề án cho phù hợp.


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2016 như sau:


Chương trình đào tạo điều chỉnh năm 2015

Chương trình đào tạo điều chỉnh năm 2015 (bản tiếng Việt và tiếng Anh): http://1drv.ms/1OhQrXa


Các tin cập nhật ngày: