Thông báo về kì thi hết học phần tiếng Anh CS1 cho sinh viên QH2016 và TA CS4 cho sinh viên QH2015 chương trình Đào tạo NVCL ngày 23.10.2016

Thông báo về kì thi hết học phần tiếng Anh CS1 cho sinh viên QH2016 và TA CS4 cho sinh viên QH2015 chương trình Đào tạo NVCL ngày 23.10.2016

 


Thông báo về việc tổ chức thi Học sinh giỏi cấp ĐHQGHN và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức thi Học sinh giỏi cấp ĐHQGHN và thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm học 2016-2017

 


Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển hệ chính quy chương trình dào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH.2016.F.10.E

Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển hệ chính quy chương trình dào tạo thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa QH.2016.F.10.E
 


Các tin cập nhật ngày: