THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
Thí sinh tham gia thi bài ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC do ĐHQG tổ chức sau đó thi thêm BÀI THI NGOẠI NGỮ do ĐHNN tổ chức để xét tuyển. Trường ĐHNN xác định điểm sàn bài thi ...
Tuyển sinh chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp liên kết quốc tế

 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế Master 1 ngành Quản trị doanh nghiệp


Kết quả kì thi chuẩn đầu ra Sau đại học ngày 26/10/2014

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả kì thi chuẩn đầu ra Sau đại học theo khung tham chiếu châu Âu ngày 26 tháng 10 năm 2014.


Các tin cập nhật ngày: