Kết quả kì thi tuyển sinh đại học khối D năm 2014

Hội đồng tuyển sinh đại học khối D năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh như sau:


Thông báo tổ chức nhập học và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2014, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:


Điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2014

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh hệ không chuyên lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2014


Các tin cập nhật ngày: