Thông báo về định dạng đề thi tuyển sinh đại học năm 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐQGHN công bố định dạng đề thi các môn thi ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 như sau:


Kế hoạch giảng dạy các môn chung HK2 năm học 2015-2016

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học năm học 2015-2016; Thực hiện chủ trương về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học các lớp môn học theo phương thức đào tạo tín chỉ;

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy các môn chung cho Học kỳ II năm học 2015-2016 (Thời khóa biểu đính kèm).

Kế hoạch tổ chức đăng ký các lớp môn học môn chung Học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:


Kết quả tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2015

Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2015 quyết định điểm trúng tuyển như sau:


Các tin cập nhật ngày: