Tuyển sinh chương trình đào tạo Bằng kép ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2015

Dành cho sinh viên ĐH chính quy đã học ít nhất 2 học kỳ các ngành ngoài Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc/ Sư phạm Tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ và các ngành của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN.


Tuyển sinh chương trình đào tạo Bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh năm 2015

Dành cho sinh viên đại học chính quy đã học ít nhất 2 học kỳ tại các Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH KHXH&NV, Khoa Luật và sinh viên ĐH chính quy ngoài khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.


Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức

Các tin cập nhật ngày: