TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong đề án cho phù hợp.


Training Programs in English

Download full programs here>>


TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA THÍ SINH VỀ LỊCH THI, BÀI THI, ĐỊA ĐIỂM THI, SỬA SAI THÔNG TIN CÁ NHÂN, ĐỊA CHỈ ….

Ban Chỉ đạo thi Đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời các thắc mắc về thông tin dự thi của thí sinh như sau:

1. Về lịc h thi, bài thi

1.1. Với thí sinh có thắc mắc về lịch thi và bài thi

Thí sinh có thắc mắc về thông báo lịch thi bài thi ĐGNL của mình vào ngày 5, 6/5/2016. Cần lưu ý thêm như sau:


Các tin cập nhật ngày: