Hướng dẫn thủ tục nhập học cho sinh viên năm thứ nhất khoá QH2014.F1

Sinh viên nhập học theo đúng thời gian dành cho ngành nhập học và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trong thông báo.


Kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh đại học khối D năm 2014

Hội đồng tuyển sinh đại học khối D năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả phúc khảo tuyển sinh như sau:


Tra cứu danh sách trúng tuyển đại học 2014 vào Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN

Hội đồng tuyển sinh đại học khối D năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 vào Trường Đại học Ngoại ngữ như sau:


Các tin cập nhật ngày: