Công bố danh sách và số liệu thống kê cộng dồn thí sinh đăng ký xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học 2016 tính đến 17h00 ngày 24/06/2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 công bố số liệu thống kê cộng dồn thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN như sau:


Thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên năm 2016

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên như sau:


Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016 công bố kết quả tuyển sinh như sau:


Các tin cập nhật ngày: