Danh sách phòng chuẩn đầu ra sau đại học đợt 4 năm 2014 (ngày 26/10/2014)

Thí sinh kiểm tra thông tin về Ngoại ngữ hoặc Trình độ dự thi, nếu sai khác so với Phiếu đăng ký dự thi đề nghị liên hệ tại phòng 102 nhà A3 – Trường ĐHNN) trước ngày 22/10/2014.


Kết quả kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2014 ngày 11,12/10/2014 như sau:


Kết quả kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014. Học viên phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.


Các tin cập nhật ngày: