Danh sách phòng thi và số báo danh kì thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ 2016

Thí sinh sử dụng họ tên hoặc số hồ sơ được cấp khi đăng ký để tra cứu số báo danh và phòng thi. Đồng thời kiểm tra thông tin đăng ký để kịp thời cập nhật trước kỳ thi.  


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

Năm 2016, ĐHQGHN tiếp tục áp dụng Đề án tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt tại công văn số 1286/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015 và có điều chỉnh một số nội dung trong đề án cho phù hợp.


Training Programs in English

Download full programs here>>


Các tin cập nhật ngày: