TUẦN 11, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

THỨ HAI, 22/10/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00 tại P.410, A1 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu gặp mặt Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thành phần tham dự: GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT), PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng HT và PT) ông Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn) và khách mời.
THỨ BA, 23/10/2018  
8:00 (cả ngày) tại tỉnh Lạng Sơn Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các Trường THPT tỉnh Lạng Sơn về bồi dưỡng giáo viên.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT), Nguyễn Phú Chiến, Phạm Mai Hương, Trần Ngọc Anh (Trường THPT CNN), Lương Quỳnh Trang (K. SPTA), Hoa Ngọc Sơn, Lê Thế Quý, Vũ Huy Tâm (K. ĐT và BDNN), Khoa Anh Việt (TT CNTT-TT và HL), Nguyễn Thùy Linh (PCT Hội Sinh viên).

(Xe đón đoàn xuất phát tại sân nhà A1 lúc 5h30)

THỨ TƯ, 24/10/2018  
8:00 – 12:00, tại HT tầng 1 Sunwah Hiệu trưởng tham dự Hội thảo chuyên gia góp ý chuẩn đầu ra và CTĐT chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Đức.

Thành phần tham dự: GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT); Các nhóm chuyên trách xây dựng Đề án; Ban Chủ nhiệm, trưởng Bộ môn các Khoa: Sư phạm tiếng Anh, NN và VH các nước nói tiếng Anh, NN và VH Pháp, NN và VH Đức; Trưởng các Khoa Đào tạo trong trường, Trưởng Bộ môn NN và VH Ả rập và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập về việc chuẩn bị Ngày quốc tế tiếng Ả rập ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN (18/12).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác và Phát triển, Phòng KHTC, Phòng Quản trị, Trung tâm CNTT-TT và HL, Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 Ủy viên BTVĐU, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

14:30 – 17:00, tại HT tầng 1 Sunwah Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông dự khai mạc hội thảo khoa học quốc tế “Bước tiến mới trong giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam”.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác và Phát triển, Khoa Sau đại học; Ban Chủ nhiệm, giáo viên, học viên cao học, sinh viên Khoa NN & VH Hàn Quốc và khách mời.

THỨ NĂM, 25/10/2018  
8:00 – 12:00, tại HT tầng 1 Sunwah PHT Lâm Quang Đông dự Hội thảo khoa học quốc tế “Bước tiến mới trong giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam”.

Thành phần tham dự: Toàn thể giảng viên Khoa NN và VH Hàn Quốc, các nhà khoa học, học viên cao học và sinh viên Khoa NN và VH Hàn Quốc.

14:00 – 15:30, tại P.406, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp triển khai sử dụng phần mềm Facility land áp dụng cho trường học.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị), Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến, Vũ Xuân Kiên, Bùi Ngọc Duẩn, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Đức Trọng (chuyên viên Phòng Quản trị) và đại diện công ty phần mềm.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

16:00 – 17:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng tiếp đoàn Đại học nữ sinh Doshiha, Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Đại diện BGH Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nhật Bản, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P. HTPT), ông Bùi Đình Thắng (Phó trưởng P. HTPT), ông Kaga Hirou (Hiệu trưởng) ông Maruyama Keisuke (Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế) và ông Shinomiya Keiji (Phó trưởng Phòng Quan hệ quốc tế) trường Đại học nữ sinh Doshiha.

THỨ SÁU, 26/10/2018  
8:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông dự Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS) năm 2018.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, NCS, HVCH và đại biểu có giấy mời.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự cuộc họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
THỨ BẢY, 27/10/2018  
8:00 (cả ngày), tại tỉnh Thanh Hóa PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các Trường THPT tỉnh Thanh Hóa về bồi dưỡng giáo viên.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT), Hoa Ngọc Sơn, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Huy Tâm, Đỗ Tuấn Long (K. ĐT và BDNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (Trung tâm Khảo thí), Khoa Anh Việt (Trung tâm CNTT-TT và HL), Lương Quỳnh Trang (K. SPTA), Phạm Mai Hương (Trường THPT CNN).

(Xe đón đoàn xuất phát tại sân nhà A1 lúc 5h30)

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Khoa Sau đại học (đầu mối) phối hợp với các Khoa đào tạo thực hiện công văn số 3346/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/10/2018 về Góp ý Dự thảo Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN, hạn gửi góp ý trước ngày 22/10/2018.
  2. Khoa Sau đạo học (đầu mối) phối hợp với các phòng: TCCB, KHCN, HTPT, HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL thực hiện công văn số 3375/ĐHQGHN-ĐT ngày 11/10/2018 về cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về giáo dục đại học và rà soát hiện trạng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hạn nộp cơ sở dữ liệu trước ngày 25/10/2018
  3. Trung tâm CNTT-TTHL thực hiện công văn số 3439/ĐHQGHN-VP ngày 16/10/2018 về đề xuất sự kiện và thành tựu tiêu biểu của đơn vị năm 2018, hạn nộp đề xuất trước ngày 22/10/2018.
  4. Ngày 24 và 25/10/2018, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy tham dự Hội thảo tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.