TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

THỨ HAI, 08/10/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 12:00 tại các Giảng đường: A2, B2, B3, C1, C2 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long nghiệm thu dự án lắp điều hòa nhiệt độ tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị), cán bộ kỹ thuật Phòng Quản trị, đại diện Phòng Kế hoạch -Tài chính, đại diện BQL các dự án ĐHQGHN, tư vấn giám sát, nhà thầu.
10:00 – 11:00, tại P.208, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông họp chuẩn bị hội thảo khoa học quốc tế về khảo thí ngoại ngữ năm 2019.Thành phần tham dự: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến, bà Bùi Thiện Sao (Trung tâm Khảo thí), bà Trần  Thị Hoàng Anh (P. KHCN).
THỨ BA, 09/10/2018  
8:00 – 9:30 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo năm học 2018-2019.Thành phần tham dự: Bà Hà Lê Kim Anh, ông Nguyễn Việt Hùng, bà Nguyễn Thúy Lan.
8:00 – 9:30 tại P.301, A1 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long họp triển khai cuộc thi viết giới thiệu sách thuộc Đề án Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Ông Khoa Anh Việt (Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và HL), ông Trịnh Hải Tuấn (Phó GĐ Trung tâm CNTT-TT và KL), bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng Phòng Đào tạo), ông Vũ Văn Hải (Trưởng Phòng CT và CT HSSV), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng Phòng KHTC), ông Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn trường), bà Đặng Huyền Thư (Chủ tịch Hội Sinh viên trường), bà Nguyễn Thanh Bình, ông Nguyễn Đức Tá (Trung tâm CNTT-TT và HL)
10:00 – 11:30 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng KHTC và Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ về kế hoạch thu học phí thông qua hệ thống ngân hàng.Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Thành Văn (Hiệu trưởng Trường THPT CNN), ông Nguyễn Phú Chiến (PHT Trường THPT CNN), bà Lại Thị Phương Thảo (PHT Trường THPT CNN), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), ông Lê Văn Tuyển (Phó Trưởng phòng KHTC)
14:00 – 15:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng là việc với Trung tâm Phát triển Việt – Nhật thuộc Khoa NN&VH Nhật Bản.Thành phần tham dự: Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản, bà Thân Thị Kim Tuyến,       ông Vũ Tiến Thịnh
THỨ TƯ, 10/10/2018  
8:00 – 9:30 tại P.410, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN và Ban giám sát thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ông Hoa Ngọc Sơn (Trưởng K. ĐT và BDNN), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó trưởng K. ĐT và BDNN), bà Trần Thị Thu Hiền (Phó trưởng K. ĐT và BDNN), Ban giám sát theo Quyết số 1015/QĐ-ĐHNN ngày 31/5/2018 (bà Lê Thị Khánh Trang, ông Nguyễn Thành Công, ông Nguyễn Đoàn Phượng).

9:00 – 11:00 tại P.301, A1 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long họp bàn về hạ ngầm cáp viễn thông và cáp truyền hình phục vụ cho việc cải tạo cơ sở hạ tầng và cấp thoát nước khu vực Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: ông Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel, Công ty Viễn thông FPT, Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

10:00 – 11:00 tại P.201, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc về công tác phối hợp trong việc thu hút, quản lý, tổ chức đào tạo sinh viên quốc tế học tập dài hạn tại Trường.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV, Hợp tác Phát triển, Kế hoạch Tài chính.

11:00 – 11:30 tại P401, A1 Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy gặp mặt và làm việc với giáo viên giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng Phòng HTPT), ông Bùi Đình Thắng (Phó trưởng Phòng HTPT), bà Đỗ Vũ Nhật Minh chuyên viên Phòng HTPT, ông Leonardo Ripa giảng viên giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, ông Marco Bistacchia giảng viên giảng dạy tiếng Ý.

14:00 – 15:30, tại P301, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ công tác về cải cách hành chính ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN về kết quả thưc hiện của Tổ công tác trong tháng 9/2018.

Thành phần tham dự: Tổ công tác theo Quyết định số 2023/QĐ-ĐHNN ngày 21/9/2018 (Bà Nguyễn Thị Hải Yến, ông Nguyễn Đoàn Phượng, ông Cù Thanh Nghị, bà Trần Hoa Anh, ông Nguyễn Thành Công, ông Lê Đình Lương).

19:00 – 21:30 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Ban Giám hiệu dự đêm nhạc Tiếng Thu do Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức.

Thành phần tham dự: Theo giấy mời

THỨ NĂM, 11/10/2018  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT và CT HSSV, thường vụ Đoàn Trường và Chủ tịch Hội Sinh viên về việc triển khai Quy chế thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ (Quy chế 1955/QĐ-ĐHNN ngày 14/9/2018).Thành phần tham dự: Ông Vũ Văn Hải (Trưởng Phòng CT và CT HSSV), ông Nguyễn Văn Đoàn (Phó trưởng P. CT và CT HSSV), bà Nguyễn Huyền Trang (Phó trưởng P. CT và CT HSSV), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường và bà Đặng Huyền Thư (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường)
10:30 –11:30 tại P.201, A1 Hiệu trưởng Ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.Thành phần tham dự: PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐ Tư vấn HTPT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng ĐT, Phòng HCTH, Phòng CT&CTHSSV, Đoàn TN Trường, Trung tâm Khảo thí, TT. CNTT-TT & HL, Khoa ĐT&BDNN; lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông làm việc với Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học công nghệ thuộc Chương trình Tây Bắc.Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Lân Trung (Phó Chủ nhiệm đề tài), bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Thư ký khoa học đề tài), bà Trần Thị Hoàng Anh (Thư ký hành chính đề tài)
THỨ SÁU, 12/10/2018  
7:30 – 10:00 tại P.509, A1 Hiệu trưởng dự Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 cho sinh viênThành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, P. CT và CT HSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHTC, Phòng TT và PC, Trung tâm CNTT-TT và Học liệu, Phòng Quản trị, Ban chủ nhiệm và giáo vụ các Khoa có sinh viên tốt nghiệp.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng TCCB (đầu mối) phối hợp với Khoa NN và VH Hàn Quốc thực hiện công văn số 4519/BGDĐT-HTQT ngày 01/10/2018 về cử phiên dịch tiếng Hàn Quốc tham gia tháp tùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tham dự diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu tại Hàn Quốc, hạn nộp danh sách trước ngày 10/10/2018.
  2. Phòng CT&CTHSSV (đầu mối) phối hợp với P.ĐT, P.HTPT, Khoa SPTA, Khoa NN và VH Nhật Bản thực hiện công văn số 3258/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/10/2018 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản, hạn nộp hồ sơ trước ngày 10/10/2018.