Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN 2018

TRA CỨU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2018
(Sử dụng mã số thuế cá nhân để tra cứu)

Lưu ý:

Cán bộ nộp thuế TNCN bằng tiền mặt tại phòng 202 – Nhà A1 thời gian từ 18/03/2018 đến 29/03/2019. Trường hợp cán bộ nộp thuế muộn, cơ quan thuế sẽ tính tiền phạt chậm nộp thuế, cán bộ đó sẽ phải nộp bổ sung khoản phí phát sinh này.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với phòng kế hoạch tài chính theo số điện thoại 0983.212.937 gặp cán bộ phụ trách Trần Thị Phương Châm email: phuongcham.nn@gmail.com thời gian từ 18/03/2019 đến 22/03/2019. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không giải đáp thắc mắc và số liệu tính thuế được coi là chính xác.