Thông báo kết quả thu ủng hộ đồng bào bị bão lũ 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kết quả thu ủng hộ đồng bào bị bão lũ 2016

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THU ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ 2016

 

TT Đơn vị Số tiền (đ) Ghi chú
1 Công đoàn Phòng Hành chính Tổng hợp 5.650.000  
2 Công đoàn Phòng Đào tạo 2.400.000  
3 Công đoàn Phòng Tổ chức Cán bộ 2.305.000  
4 Công đoàn Phòng Khoa học Công nghệ 1.775.000  
5 Công đoàn Phòng Quản trị 9.232.000  
6 Công đoàn Phòng Hợp tác Phát triển 2.000.000  
7 Công đoàn Phòng CT & CT HSSV 3.082.000  
8 Công đoàn Phòng Kế hoạch Tài chính 2.300.000  
9 Công đoàn Phòng Thanh tra  Pháp chế 1.000.000  
10 Công đoàn Trung tâm Khảo thí 2.040.000
11 Công đoàn Trung tâm GDNN & ĐBCL 2.100.000  
12 Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc tế 1.450.000  
13 Công đoàn Trung tâm Ngôn ngữ & Quốc tế học 2.900.000  
14 Công đoàn Trung tâm CNTT – TT- HL 3.280.000  
15 Công đoàn Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN 4.000.000  
16 Công đoàn Khoa Sau Đại học 1.860.000  
17 Công đoàn Bộ môn NN & VH Việt Nam 2.000.000  
18 Công đoàn Bộ môn Tâm lí Giáo dục 2.000.000  
19 Công đoàn Bộ môn NN & VH Ả Rập 1.900.000  
20 Công đoàn Khoa Sư phạm tiếng Anh 25.961.000  
21 Công đoàn Khoa NN & VH CNN tiếng Anh 5.800.000  
22 Công đoàn Khoa Tiếng Anh 21.540.000  
23 Công đoàn Khoa NN & VH Nga 6.550.000  
24 Công đoàn Khoa NN & VH Pháp 5.100.000  
25 Công đoàn Khoa NN & VH Trung Quốc 9.980.000  
26 Công đoàn Khoa NN & VH Đức 4.176.000
27 Công đoàn Khoa NN & VH Nhật Bản 8.500.000
28 Công đoàn Khoa NN & VH Hàn Quốc 4.300.000
29 Công đoàn Trường THPT Chuyên NN 15.000.000
Tổng 160.541.000  

 

 Tổng số kinh phí đã được sử dụng như sau:

Ủng hộ 10 sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN đang học tập tại Trường có gia đình ở tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại mỗi em 3.000.000 đ (Ba triệu đồng) tương ứng học phí 1 học kỳ.

Ủng hộ 4 trường THPT ở tỉnh Quảng Bình gồm:

  1. Trường THCS Quảng Hòa, huyện Quảng Hòa, Quảng Bình: 40.000.000 đ
  2. Trường THCS An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình : 30.000.000 đ
  3. Trường THCS Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: 30.000.000 đ
  4. Trường THCS Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình: 30.000.000 đ