Tuyển dụng của Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số:           /CT-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
     Theo thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics, một công ty kinh doanh với 100% vốn nước ngoài (Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh kiện điện tử như: loa, tai nghe, blue tooth, tụ điện… cho điện thoại của các hãng như Sam Sung, LG, Nokia…
        Địa chỉ trụ sở: Xã Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh  
     - Hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên các ban ngành làm phiên dịch, biên dịch…
     - Chỉ tiêu: 50 nhân viên
     - Đối tượng: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các ngành:
          + Kinh tế: Quản trị Nhân lực, Nhân sự, Quản trị kinh doanh…
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc
+ Kỹ thuật: Điện, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Cơ khí…
     - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh     
     - Điều kiện làm việc: Công ty sẽ đài thọ nhà ở, các bữa ăn: sáng, trưa, tối cho nhân viên. Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
      - Mức lương: 5.000.000 (bao gồm bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp)
       - Thời gian nộp đơn dự tuyển: Từ 01.05.2010 đến hết ngày 15.05.2010
       Các sinh viên có nhu cầu tuyển dụng đến phòng 304 nhà A1 trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội gặp Cô Hoa, số điện thoại 0903217876  hoặc Cô Phương, số điện thoại 0912932322 để lấy đơn xin được dự tuyển (theo mẫu).
                                                                        
         Phòng CT-CTHSSV