Hướng dẫn ôn tập dự thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu và tuyển sinh SĐH 2014
Các ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Đức, trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Thông báo tuyển sinh sau đại học và chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân năm 2014
Xem chi tiết thông tin tuyển sinh SĐH tại đây >>
Xem chi tiết thông tin chuyển tiếp sinh tại đây >>

Kết quả ki thi xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1, B2 ngày 27/10/2013

Học viên thi đạt chuẩn đăng ký cấp Giấy chứng nhận xác nhận trình độ ngoại ngữ trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content