Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2015
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Đức

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh (PG19)
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh Khóa 19; năm 2015:

 


Thông báo nộp hồ sơ thi hết HP ngoại ngữ cơ bản và CĐR ngoại ngữ sau đại học đợt 2 - 2015 (ngày 21/3/2015)

 Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN làm thủ tục đăng ký dự thi và gửi hồ sơ trước ngày 28/02/2015


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content