Tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh (PG19)
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp bồi dưỡng sau đại học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh Khóa 19; năm 2015:

 


Thông báo nộp hồ sơ thi hết HP ngoại ngữ cơ bản và CĐR ngoại ngữ sau đại học đợt 2 - 2015 (ngày 21/3/2015)

 Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN làm thủ tục đăng ký dự thi và gửi hồ sơ trước ngày 28/02/2015


Thông báo nhập học NCS Khoá 22 (2014-2017) và thạc sỹ Khóa 23 (2014-2016)

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Thứ Tư). Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, khu công trình Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content