Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm 2013

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University do Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc tài trợ như sau:

 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University do Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc tài trợ như sau:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn:
- Sinh viên đã được nhận học bổng Pony Chung, Hàn Quốc đang học năm thứ tư hoặc đã tốt nghiệp đại học.
- Có điểm trung bình chung học tập đạt từ 3.5 điểm (tính theo thang điểm 4.0);
- Có kết quả học tập tốt và có kế hoạch, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;
- Có sức khỏe và đạo đức tốt;
- Có đủ điều kiện làm visa.         
2. Chương trình đào tạo:
            - Thời gian đào tạo: 02 năm (từ 1/9/2013 đến 31/8/2015).
            - Ngành học: xem tài liệu đính kèm.
3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình
- Được hỗ trợ 900,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền nhà ở (ký túc xá cho sinh viên quốc tế tại Đại học Korea University) và tiền sinh hoạt phí.
- Được cấp vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Hàn Quốc;
- Được hỗ trợ chi phí in luận văn: 500,000 KRW
- Miễn học phí, phí đăng ký.
4. Hồ sơ đăng ký: theo Checklist for Application DocumentsAdmission Application Form for International Students được gửi kèm công văn này.
Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình xin xem tài liệu đính kèm.
Tất cả các giấy tờ yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ tại Korea University năm học 2013, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 18/02/2013.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 20/02/2013.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này./.