Thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN”.

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN
 
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Đảng bộ Nhà trường tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVII, Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN”.
1. THỂ LỆ
1.1. Đối tượng tham dự: Toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (trừ các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền - Phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN lần thứ XVII theo Quyết định số 110-QĐ/ĐU ngày 10.12.2009 của Bí thư Đảng ủy).
1.2. Nội dung dự thi: Trả lời các câu hỏi trong Bài dự thi của Ban Tổ chức cuộc thi (Bài dự thi gửi kèm thông báo), gồm các câu hỏi bắt buộc và các câu hỏi lựa chọn.
Tài liệu tham khảo có trên các bảng tin của Nhà trường và trên website: http://www.ulis.vnu.edu.vn
Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, đơn vị công tác và số điện thoại liên hệ. Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. Các bài dự thi có nội dung trả lời giống nhau đều không được đánh giá chấm điểm.
1.3. Thời hạn gửi bài dự thi: Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi là đến hết ngày 08.4.2010 (theo giờ hành chính).
1.4. Nơi nhận bài dự thi: Phòng Chính trị - Công tác HSSV (Phòng 304- tầng 3- Nhà A1).
Do có các giải tập thể nên Ban tổ chức khuyến khích các đơn vị tập hợp và gửi bài dự thi theo đơn vị. Ban tổ chức không trả lại các bài dự thi được giải hay không được giải.
2. BAN GIÁM KHẢO
Ban giám khảo gồm các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền - Phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN lần thứ XVII theo Quyết định số 110-QĐ/ĐU ngày 10.12.2009 của Bí thư Đảng ủy.
3. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ GIẢI THƯỞNG
- Ngày 26.4.2010 kết quả chấm thi được thông báo trên bảng tin và website của Trường: http://www.ulis.vnu.edu.vn
- Cơ cấu và giá trị giải thưởng:
Tập thể: Giải tập thể căn cứ vào tỷ lệ số người của đơn vị tham gia dự thi và chất lượng bài dự thi.  
- 01 giải nhất, trị giá 2.000.000 đ (hai triệu đồng)
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000 đ (một triệu đồng)
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng)
Cá nhân:
- 01giải nhất, trị giá 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 200.000 đ (hai trăm ngàn đồng)
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 100.000 đ (một trăm ngàn đồng)
Để cuộc thi đạt kết quả cao, Đảng ủy phân công Ban chi ủy các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, động viên đảng viên, cán bộ viên chức của đơn vị tham gia; phân công Đoàn TNCS HCM làm đầu mối triển khai tổ chức cuộc thi trong học sinh, sinh viên.  
                                                                                                               TM.ĐẢNG ỦY
Nơi nhận:                                                                                              BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Đảng ủy (báo cáo);
Tiểu ban TT-PV Đại hội;
Các chi bộ;
Các đơn vị trong trường;                                                                                (Đã ký)
Đoàn TN;
Lưu: VPĐU.
                                                                                                                   Nguyễn Hòa