Thông báo tổ chức các kỳ thi học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm 2014

 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các kỳ thi học phần ngoại ngữ cơ bản
và chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học năm 2014
 
- Căn cứ Công văn số 146/HD-ĐHQGHN ngày 14/01/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học;
- Căn cứ Công văn số 1348/ĐHQGHN-ĐT ngày 04/5/2013 của Giám đốc ĐHQGHN về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ theo đề cương mới và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học;
- Căn cứ Công văn số 2013/ĐHQGHN-ĐT ngày 13/6/2013 của Giám đốc ĐHQGHN về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho người học sau đại học,
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức các kỳ thi hết môn ngoại ngữ cơ bản và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học như sau:
1. Đối tượng dự thi: Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.
2. Điều kiện dự thi: Có giấy tờ tuỳ thân rõ ràng, có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
3. Đăng ký dự thi: Tại Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN-ĐHQGHN (phòng 102 nhà A3) đối với học viên của Trường ĐH Ngoại ngữ vàtại các đơn vị đào tạo nơi học viên học tập.Hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký theo mẫu in sẵn có dán ảnh (Học viên tải mẫu phiếu trên trang Website của Trường www.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinhàTuyển sinh sau đại học hoặc mục Đào tạoà Đào tạo Sau đại họcàTin tức);
- Khi đến đăng ký, học viên cần xuất trình CMND, Thẻ học viên, nộp lại 01 bản phô tô Thẻ học viên. Trường hợp mất Thẻ học viên, cần có giấy xác nhận là học viên của đơn vị đào tạo.
4. Dạng thức đề thi: Xem mẫu tại Phụ lục hoặc tại trang Website của Trường ở địa chỉ trên.
5. Lịch thi cũ: Trường tổ chức 06 kỳ thi/năm (vào các ngày 25/8, 27/10, 29/12, 23/2, 27/429/6).
6. Lịch thi mới: Trường tổ chức 4 kỳ/năm (vào các ngày 12/01 (kỳ 1), 30/03 (kỳ 2), 29/6 (kỳ 3) và 26/10 (kỳ 4)
7. Thời hạn nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính: Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00 (trừ ngày lễ, Tết, ngày nghỉ: Thứ bảy và Chủ nhật), lịch nhận hồ sơ cụ thể như sau:
- Kỳ 1: Từ ngày 02/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013
- Kỳ 2: Từ ngày 17/02/2014 đến hết ngày 14/3/2014
- Kỳ 3: Từ ngày 19/05/2014 đến hết ngày 13/6/2014
- Kỳ 4: Từ ngày 22/9/2014 đến hết ngày 10/10/2014
Trường không nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ lý do gì ngoài thời gian trên.
8. Lệ phí dự thi: 150.000đ/học viên
9. Trả kết quả thi: Kết quả thi được thông báo trên trang Website của Trường sau 02 tuần kể từ ngày tổ chức thi tại địa chỉ trên.
10. Đăng ký cấp chứng chỉ: Học viên thi đạt yêu cầu có thể đăng ký tại Văn phòng Khoa Sau đại học (phòng 102 nhà A3 - Trường Đại học Ngoại ngữ)để được cấp Chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ (không phải nộp ảnh). Mức thu 50.000 đồng/1 chứng chỉ (nộp sau khi có kết quả thi). Thời hạn đăng ký 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, học viên xem hạn đăng ký cấp chứng chỉ tại mục tra cứu kết quả điểm thi.
            Trân trọng thông báo.