Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI

 Hội nghị đã giúp cho  cấp ủy các cấp, Đảng viên hiểu biết, nắm vững các nội dung cơ bản, chủ trương , quan diểm của Đảng

Sáng 23/3/2013,Tại Hội trường Vũ Đình Liên, Ban Tuyên huấn Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết  Hội nghị Trung ương lần thứ 6 – Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Tham dự Hội nghị có GS, NGuyễn Hòa – Bí thư Đảng Ủy ĐHNN, GS, Phạm Hồng Thái – Bí thư Đảng ủy Khoa Luật, PGS, Phí Mạnh Hồng – Bí thư Chi bộ TTĐT,BD Giảng viên Lý luận chính trị, cùng  toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ ĐHNN, Lãnh đạo chủ chốt các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc không phải là Đảng viên và quần chúng ưu tú đang thuộc diện bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng ở các đơn vị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Khoa Luật  - ĐHQGHN, Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS, TS Vũ Văn Hiền- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) vềTình hình Kinh tế - Xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 ;

                                                   

                                                   

Hội nghị đã giúp cho  cấp ủy các cấp, Đảng viên hiểu biết, nắm vững các nội dung cơ bản, chủ trương , quan diểm của Đảng trong các NQ, Kết luận đã được Hội nghị TƯ 6 (Khóa XI) thông qua, từ đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ.

Đỗ Thiện Hòa