Chương trình hội thảo Quốc gia 2016

Phòng Khoa học Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo chương trình hội thảo Quốc gia 2016 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” 

 

 


THÔNG BÁO SỐ 3 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” đã nhận được trên 90 báo cáo toàn văn từ các nhà khoa học trong cả nước


THÔNG BÁO SỐ 2 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Sau khi gửi thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” ngày 12/01/2016


THÔNG BÁO SỐ 1 - Về việc tổ chức hội thảo quốc gia năm 2016

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.


Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

Phòng Khoa học Công nghệ trường Đại học Ngoại ngữ thông báo chương trình hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016 như sau:


Thành lập Ban Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ cán bộ trẻ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Ngày 25 tháng 2 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ký Quyết đinh số 734 thành lập Ban Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ cán bộ trẻ. PGS.


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content