Đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014

Phòng KHCN thông báo về việc đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014 như sau:


Thông báo về việc đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2013

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...


Thông báo Chương trình hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế

Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ ĐHQGHN trân trọng thông báo chương trình hỗ trợ các nhà khoa học (dưới 45 tuổi đã đăng ký thành viên CLB) công bố công trình khoa học quốc tế từ ngày 01.08.2013 lấy địa chỉ là ĐHQGHN như sau: Click xem chi tiết tại đây


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content