Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế học ngày 9/10/2015

Toàn văn kỷ yếu Hội thảo Quốc tế học (file đính kèm) được tổ chức vào ngày 9/10/2015

Download xem chi tiết tại đây


Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc gia về “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ”, chi tiết như sau:


HỘI THẢO GIỚI THIỆU HỌC BỔNG DU HỌC HÀN QUỐC

Mời các bạn học sinh và sinh viên đã đăng ký và các bạn quan tâm đến học bổng du học Hàn Quốc tham dự Hội thảo giới thiệu về học  bổng năm 2015- 2016.


ULIS ban hành “Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020”

Ngày 30/9/2015, GS.Nguyễn Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1560/QĐ-ĐHNN Về việc ban hành Chiến lược phát triển KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đến năm 2020

Tải Nội dung văn bản tại đây


Đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014

Phòng KHCN thông báo về việc đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014 như sau:


Thông báo về việc đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2013

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content