Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

Phòng Khoa học Công nghệ trường Đại học Ngoại ngữ thông báo chương trình hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016 như sau:


Thành lập Ban Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ cán bộ trẻ của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Ngày 25 tháng 2 năm 2016, Hiệu trưởng trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN đã ký Quyết đinh số 734 thành lập Ban Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ cán bộ trẻ. PGS.


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN 2014-2015

Phòng Khoa học Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ các năm 2013 - 2014 - 2015 như sau:

Download xem chi tiết tại đây


Kết luận cuộc họp về công tác khoa học công nghệ và triển khai xây dựng ngân hàng nhiệm vụ KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020

Kết luận cuộc họp về công tác khoa học công nghệ và triển khai xây dựng ngân hàng nhiệm vụ KHCN Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020


Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế học ngày 9/10/2015

Toàn văn kỷ yếu Hội thảo Quốc tế học (file đính kèm) được tổ chức vào ngày 9/10/2015

Download xem chi tiết tại đây


Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc gia về “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giáo dục ngoại ngữ”, chi tiết như sau:


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content