Nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN
Ở TRƯỜNG ĐHNN-ĐHQGHN
 
Phòng Công tác chính trị (CTCT) được thành lập từ ngày 20 tháng 11 năm 1967 theo như quyết định thành lập Trường Ðại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 2003 sát nhập Tổ Công tác HSSV của Phòng Đào tạo với Phòng Công tác Chính trị, đổi tên Phòng CTCT thành Phòng Chính trị và Công tác HSSV .Với chức năng và nhiệm vụ được nhà trường phân công, trong thời gian qua Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã từng bước cải tiến cách thức tuyên truyền, cách thức phục vụ HSSV để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của HSSV, cùng với Nhà trường tiếp bước phát triển sang một giai đoạn lịch sử mới – đào tạo theo tín chỉ.
1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT)
Mục tiêu của công tác GDCTTT là giáo dục cho SV sống có lý tưởng và trung thành với lý tưởng cách mạng. Mục tiêu cao nhất của GDCTTT cũng chính là thực hiện mục tiêu của giáo dục:“đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Luật Giáo dục năm 2005).
         Với tư cách là người trực tiếp phụ trách công tác sinh viên như quản lý hồ sơ, tổ chức các đợt sinh hoạt văn hoá, chính trị, thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, công tác hướng nghiệp - việc làm cho sinh viên…chúng tôi tự nhận thấy công tác quản lý sinh viên đã đạt được một số kết quả nhất định, song bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề khó khăn cần phải giải quyết.
- Triển khai có chất lượng tuần “sinh hoạt công dân sinh viên” cho HSSV theo các nội dung quy định của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN; phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, kế hoạch-phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường tới HSSV.
- Triển khai cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội; mỗi giảng viên là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.
- Triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung các bước của cuộc vận động. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các buổi nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, có hiệu quả.
- Tăng cường và cải tiến công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ đắc lực cho các hoạt động chuyên môn, chính trị- xã hội và các hoạt động khác của trường.
- Viết bài và đưa tin kịp thời phản ánh các hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin của trường và của ĐHQGHN.
Tuy nhiên, công tác này trong những năm qua còn mốt số hạn chế:
- Việc tuyên truyền mới chỉ tập trung vào bề nổi chưa thực sự có chiều sâu.
- Việc tuyên truyền có những lúc bị động do khách quan
- Chưa có sự phối hợp trong tuyên truyền giữa phòng với Đoàn thanh niên.
     1.2. Công tác HSSV
Thứ nhất, để giúp các Sinh viên nắm bắt được đầy đủ các thông tin về nhà Trường, các quy định về quá trình học tập khi chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ... đầu năm học Phòng CT&CTHSSV đã biên soạn cuốn “Sổ tay sinh viên” để cung cấp tới các em sinh viên.
          Thứ hai, Phòng CT&CTHSSV đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo để nắm bắt tình hình và giải quyết những thắc mắc của HSSV. Cụ thể: Phòng đã có 01 tuần về các khoa đào tạo để trao đổi thông tin về HSSV với BCN , giáo vụ khoa, các em sinh viên là khối trưởng, lớp trưởng,, bí thư đoàn thanh niên ... của các khoa đào tạo để chia sẻ thông tin, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các em sinh viên, giáo vụ các khoa cũng như những kiến nghị để có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn trong quá trình giải quyết các quyền lợi của SV giữa phòng quản lý HSSV với các khoa.. Cũng trong năm học, cứ 01 tháng , các chuyên viên phụ trách các đơn vị đào tạo đã về các khoa đào tạo làm việc 1 ngày để nắm bắt tình hình sinh viên do mình quản lý.
          Thứ ba, Phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hỗ trợ sinh viên của ĐHQGHN trong việc quản lý HSSV nội trú. Lãnh đạo Phòng đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban quản lý KTX đề nắm bắt tình hình sinh viên của Trường hiện đang ở KTX, thăm phòng ở của SV tại KTX.
           Thứ tư, thực hiện chế độ học bổng trong và ngoài ngân sách đúng quy định, đảm bảo công bằng và tính khách quan. Đặc biệt, việc xét học bổng ngoài ngân sách luôn đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, đối tượng và được ĐHQGHN đánh giá là Trường xếp ở tốp đầu về hoàn thành các thủ tục cho SV nhận học bổng .
           Thứ năm, công táctổ chức tư vấn và giới thiệu việc làmcho sinh viên .Mọi thông tin tuyển dụng của các công ty đều đã được đưa lên trang web của Nhà trường để toàn thể sinh viên trong trường được biết. Ngoài ra, các thông tin tuyển dụng cũng được gửi trực tiếp tới BCN các khoa đào tạo, các sinh viên là cán sự khoa, lớp... Đã tổ chức được 03 buổi tuyển dụng cho sinh viên tại Trường ĐHNN...Bước đầu đã tạo được sự gắn kết giữa các công ty tuyển dụng với Trường..
           Thứ sáu, năm học 2009-2010 là năm bắt đầu ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo  và quản lý người học. Tính cho đến nay, toàn bộ các thông tin cá nhân của sinh viên 4 khoá:QH.2006; QH.2007; QH.2008; QH.2009 đã được nhập vào phần mềm.
             Thứ bảy, để tính điểm rèn luyện cuả sinh viên được công bằng, đặc biệt khi chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, Phòng CT&CTHSSV đã soạn thảo văn bản Hướng dẫn cách tính điểm rèn luyện cho sinh viên . Ngoài ra, để quản lý sinh viên đi học tại nước ngoài Phòng đã soạn thảo văn bản Hướng đãn quản lý sinh viên đi học tại nước ngoài và trình BGH phê duyệt..
         Thứ tám, Giải quyết các chế độ, chính sách khác cho sinh viên. Mọi giấy tờ liên quan tới chế độ, chính sách của sinh viên đều được đưa lên mạng của nhà trường, sinh viên khi cần giấy tờ gì, chỉ cần lên trang web của Trường lấy, điền đầy đủ các thông tin và tới phòng 106 nhà A1 để lấy chữ ký, đóng dấu. Mọi thủ tục về chế độ, chính sách đều được giải quyết nhanh, gọn tránh lãng phí thời gian cho sinh viên, giảm được nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Thái độ phục vụ người học của các cán bộ phòng đã có sự thay đổi nhiều theo hướng thân thiện, hiệu quả, có sự phản hồi tích cực từ phía sinh viên. Trong năm học vừa qua Phòng không nhận được đơn từ phản ánh của sinh viên về công tác quản lý HSSV. Đây là tín hiệu đáng mừng. 
 Thứ chín, Phòng đã thiết lập được hệ thống thông tin theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp qua hệ thống thư điện tử (email), phục vụ công tác điều tra việc làm, bước đầu đã có tín hiệu phản hồi tích cực.
1. 3. Những  hạn chế và  một số đề nghị
       - Trước hết, cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, các lực lượng trong nhà trường về tầm quan trọng của công tác GDCTTT và quản lý công tác GDCTTT cho SV trong bối cảnh mới. cần phải nâng cao nhận thức sâu sắc, đầy đủ về hệ thống giá trị đạo đức, tư tưởng chính trị từ các thế hệ lớn tuổi, cán bộ quản lý, đảng viên, đội ngũ giảng viên... thống nhất thực hiện mục tiêu giáo dục, về trách nhiệm tự giáo dục và tham gia vào GDCTTT là điều kiện đầu tiên tạo ra thống nhất hành động trong toàn ĐHNN .
- Thứ hai, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài trường tham gia GDCTTT cho SV. Công tác GDCTTT cho SV là một quá trình lâu dài, phức tạp, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau. Vì vậy, rất cần sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn của Đảng uỷ đối với Đoàn TN, Hội SV, phối kết hợp chặt chẽ với các Ban, Phòng, Khoa chức năng, GVCN, GV CBVC
- Thứ ba, Cần quan tâm hơn nữa đến việc quản lý hoạt động dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bởi vì kiến thức của môn học này tạo nên niềm tin, lý tưởng và định hướng cho hoạt động thực tiễn trong cuộc sống của SV.
- Thứ tư, tạo điều kiện phát huy ý thức tự giáo dục của SV và tự quản của tập thể SV đối với công tác GDCTTT. Đây là biện pháp quan trọng ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức, lối sống của từng SV và tập thể SV. Phải tạo cho SV thói quen tự quản trong việc tự rèn luyện bản thân và thực hiện các hoạt động do nhà trường, Đoàn TN, Hội SV tổ chức nhằm nâng cao nhận thức từ đó có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện phẩm chất nhân cách, biến quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện.
-Thứ năm, về cán bộ quản lý. Theo chúng tôi, các phòng ban chức năng, các đơn vị đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giải quyết những quyền lợi, chính sách cho sinh viên. Đội ngũ quản lý và nhân viên hành chính cần có sự chuyên nghiệp hơn trong công việc. Cần  xây dựng chế độ khen thưởng, trách phạt kịp thời, hợp lý để động viên những người tham gia công tác quản lý GDCTTT cho SV
-Thứ sáu, việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên hiện nay còn có bất cập. Mặc dù đã có văn bản Hướng dẫn cách tính điểm rèn luyện gửi tới từng khoa, từng lớp, nhưng đa số sinh viên các lớp vẫn đánh giá theo hình thức “cào bằng”, chưa thấy được sự đóng góp của các cá nhân. Để giải quyết vấn đề này, theo chúng tôi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên môn học, cố vấn học tập và ban cán sự lớp, Chi đoàn, chi Hội.
            -Thứ bảy, quản lý việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Hiện nay, công việc quản lý này chúng tôi đang gặp một số khó khăn. Sinh viên sau khi được công nhận tốt nghiệp, theo quy định sẽ được nhận lại toàn bộ hồ sơ. Khi nhận hồ sơ, sinh viên phải đăng ký địa chỉ, số điện thoại để liên hệ. Tuy nhiên, sau khi ra Trường một thời gian, địa chỉ và số điện thoại, thậm trí cả địa chỉ mail của các em cũng thay đổi nên rất khó liên lạc. Để làm tốt công tác quản lý đầu ra của sinh viên, cần thành lập mạng lưới sinh viên theo khoá, khoa. Định kỳ tổ chức các buổi tuyển dụng để có nhiều thông tin về việc làm cho sinh viên…
Tóm lại, cần tăng cường công tác giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, tác phong cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, tuyên truyền các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của nhà Trường , đẩy mạnh giáo dục ý thức công dân, ý thức pháp luật, ý thức vệ sinh môi trường… trong sinh viên toàn Trường; tăng cường giáo dục sinh viên tinh thần vượt khó, đam mê học tập, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý sinh viên trên tất cả các lĩnh vực, trong giờ học nội khoá cũng như sinh hoạt ngoại khóa, trong khu nội trú cũng như ngoại trú, tổ chức tốt hệ thống hỗ trợ sinh viên, tăng cường lãnh đạo, phối hợp hoạt động giữa các phòng chức năng với các khoa, ban, bộ môn trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm các lớp về công tác chủ nhiệm để công tác phục vụ và hoạt động của sinh viên đi vào nền nếp và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.
                                                ThS. Phạm Văn Kim
Trưởng Phòng Chính trị &CTHSSV