Cơ cấu tổ chức khoa sư phạm tiếng Anh

 

LÃNH ĐẠO KHOA 
CHỨC VỤ
HỌ VÀ TÊN
PHỤ TRÁCH KHOA
Phụ trách chung
Nguyễn Thu Lệ Hằng

P.CHỦ NHIỆM KHOA
Phụ trách sinh viên
 
 
Khoa Anh  Việt

P.CHỦ NHIỆM KHOA
Phụ trách NCKH
 
 
Vũ Mai Trang
           
CÁ NHÂN                                        
 
TT
TỔ
HỌ VÀ TÊN
1
VP
Nguyễn Thị Thanh
An
2
CLC
Trần Hoàng
Anh
3
GHP
Trần Thị Lan
Anh
4
TA1
Nguyễn Tuấn
Anh
5
TA2
Lê Thị Phương
Anh
6
TA3
Quách Ngọc
Anh
7
CLC
Đặng Thị Kim
Anh
8
TA1
Phạm Thị Diệu
Ánh
9
Dịch
Nguyễn Ninh
Bắc
10
TA1
Phạm Hoàng Long
Biên
11
TA3
Phạm Đăng
Bình
12
 
Đỗ Hạnh
Chi
13
TA1
Trần Thị
Cúc
14
TA3
Nguyễn Thị Bích
Diệp A
15
TA2
Nguyễn Thị Bích
Diệp B
16
GHP
Nguyễn Chí
Đức
17
TA2
Trần Vân
Dung
18
TA3
Phùng Thị Kim
Dung
19
 
Nguyễn Thị
Dung
20
TA3
Bùi Thị Ánh
Dương
21
TA1
Cấn Thị Chang
Duyên
22
TA1
Nguyễn Hồng
Giang
23
TA2
Hoàng Hương
Giang
24
TA2
Trần Hoài
Giang
25
TA3
Nguyễn Thanh
Giang
26
CLC
Vũ Hải
27
CLC
Nguyễn Thị Thu
28
TA1
Nguyễn Thị Diệu
29
TA1
Trần Thu
30
TA2
Nguyễn Thị Hải
31
TA1
Phạm Thị Thu
32
Dịch
Nguyễn Thanh
33
TA3
Hoàng Thị Hồng
Hải
34
TA3
Lâm Phúc
Hân
35
TA1
Lê Ngọc
Hằng
36
TA1
Nguyễn Thị Thu
Hằng A
37
TA2
Nguyễn Thu
Hằng B
38
CT
Nguyễn Hồng
Hạnh
39
TA1
Nguyễn Minh
Hạnh
40
VP
Dương   Mỹ
Hạnh
41
TA3
Phạm Thị
Hạnh
42
TA2
Hoàng Thị
Hạnh
43
GHP
Nguyễn Thu
Hiền
44
TA3
Phạm Minh
Hiền
45
TA1
Đỗ Thị Xuân
Hoa
46
TA3
Lê Phương
Hoa
47
GHP
Nguyễn Thị Mai
Hoa
48
TA2
Trịnh Lê
Hoa
49
TA3
Lê Thuý
Hoà
50
TA1
Đỗ Thị Thu
Hoàn
51
Dịch
Đỗ Minh
Hoàng
52
TA2
Nguyễn Diệu
Hồng
53
GHP
Cao Thúy
Hồng
54
CLC
Nguyễn Minh
Huệ
55
TA1
Nguyễn Thị Kim
Huệ
56
TA1
Đỗ Thị Thu
Hương
57
TA2
Vũ Thị Việt
Hương
58
TA3
Phạm Mai
Hương
59
TA2
Nguyễn Thị Thanh
Hương
60
TA2
Phạm Thị Thu
Huyền
61
TA2
Hoàng Thị Thanh
Huyền
62
TA1
Phạm Văn
Khoa
63
TÂ2
Mai Ngọc
Khôi
64
TA3
Trần Văn
Khối
65
Dịch
Nguyễn Việt
Kỳ
66
ESP
Nguyễn Phương
Lan
67
GHP
Trần Hiền
Lan
68
TA3
Nguyễn Hoàng
Lan
69
TA3
Nguyễn Thuý
Lan
70
VP
Bùi Thị
Lan
71
TA1
Trần Thị Quỳnh
72
TA2
Phạm Thu
Liên
73
TA2
Tống Thị Mỹ
Liên
74
TA1
Nguyễn Trần Ngọc
Liên
75
Dịch
Nguyễn Thị Cẩm
Linh
76
TA2
Nguyễn Diệu
Linh
77
TA3
Cấn Thuỳ
Linh
78
TA2
Nguyễn Thị Thuỳ
Linh
79
CT
Phạm Ngọc Khánh
Ly
80
TA1
Lưu Ngọc
Ly
81
TA1
Nguyễn Như
Mai
82
TA2
Dương Thu
Mai
83
TA3
Đỗ Thị Trà
Mi
84
TA2
Ngô Xuân
Minh
85
GHP
Nguyễn Thị Thuỷ
Minh
86
TA3
Hoàng Thị
Mỵ
87
TA2
Nguyễn Thị Bích
Ngọc
88
GHP
Nguyễn Bá
Ngọc
89
TA1
Hoàng Thị Huyền
Ngọc
90
TA2
Đỗ Thị Minh
Ngọc
91
Dịch
Trần Thị Thanh
Nhã
92
Dịch
Nguyễn Ngọc
Ninh
93
TA1
Đoàn Thị
Nương
94
TA1
Trần Thị Thanh
Phúc
95
TA2
Lê Diễm
Phúc
96
CLC
Nguyễn Mai
Phương
97
TA1
Đặng Thị Thu
Phương
98
TA1
Hoàng Thu
Phương
99
TA2
Ngô Việt Hà
Phương
100
TA3
Trần Văn
Phương
101
CLC
Trần Hoài
Phương
102
TA2
Đoàn Thị Thu
Phương
103
TA1
Nguyễn Kim
Phượng
104
GHP
Lục Đình
Quang
105
TA3
Đinh Thị Vinh
Quy
106
TA2
Mai Như
Quỳnh
107
GHP
Phạm Minh
Tâm
108
TA2
Dương Thị Thanh
Tâm
109
TA2
Phùng Hà
Thanh
110
CT
Lương Thị Hương
Thảo
111
TA1
Lê Hương
Thảo
112
TA2
Vũ Thị Phương
Thảo
113
ESP
Nguyễn Xuân
Thơm
114
TA1
Nguyễn Thị Thơm
Thơm
115
Dịch
Ngô Hà
Thu
116
TA1
Đặng Anh
Thư
117
CT
Đỗ Phương
Thúy
118
GHP
Trần Thị Hiếu
Thủy
119
CLC
Phạm Thanh
Thủy
120
GHP
Phạm Thị Thanh
Thủy
121
TA1
Đàm Hà
Thủy
122
TA1
Thái Hà Lam
Thủy
123
TA1
Võ Thanh
Thủy
124
TA3
Nguyễn Thị
Thuý
125
Dịch
Lê Cẩm
Thuỷ
126
Dịch
Nguyễn Phương
Trà
127
TA1
Nguyễn Thị Phương
Trà
128
CLC
Nguyễn Quỳnh
Trang
129
CLC
Nguyễn Thị Thu
Trang
130
TA3
Hoàng Vân
Trang
131
TA1
Nguyễn Thuỳ
Trang
132
TA2
Đặng Thu
Trang
133
TA2
Đoàn Thị Thu
Trang
134
VP
Nguyễn Thu
Trang
135
GHP
Lương Quỳnh
Trang
136
TA2
Đào Lan
Trang
137
CLC
Vũ Thị Thanh
Vân
138
Dịch
Nguyễn Thành
Vân
139
ESP
Nguyễn Thị Thanh
Vân
140
TA2
Lại Thanh
Vân
141
CLC
Vũ Tường
Vi
142
TA2
Nguyễn Thị
Vượng
143
TA3
Phan Thị Hoàng
Yến
144
ESP
Đinh Hải
Yến
145
TA3
Lê Thị Bạch
Yến
146
TA2
Nguyễn Phương
Anh
147
TA2
Lê Hương
Ly