Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1 3 2  / TB
Hà Nội, ngày  22 tháng 02 năm 2010
THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ngoại ngữ năm 2010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI­­­­­­­
 
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo quyết định 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ năm học 2010-2011, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2010 như sau:
 
I.               ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1.              Đối tượng tuyển sinh: Học sinh THCS toàn quốc, sinh vào các năm 1994, 1995 và 1996. Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009 – 2010.
2.              Điều kiện:
·         Môn chuyên ngoại ngữ phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên;
·         Hạnh kiểm xếp loại Tốt và học lực xếp loại Khá trở lên vào cuối năm lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.
 
II.             CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  
1. Hệ chuyên: 380 chỉ tiêu, trong đó:
  • Tiếng Anh:         165      
  • Tiếng Nga:          30
  • Tiếng Pháp:        45
  • Tiếng Trung:      70
  • Tiếng Đức:        35
  • Tiếng Nhật:        35
2. Hệ không chuyên: 80 chỉ tiêu: Sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi tuyển xong hệ chuyên.
III.           MÔN THI (4 môn thi viết)
          Môn 1:     Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt)                      (120 phút)
          Môn 2:     Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1)             (90 phút)
          Môn 3:     Toán                                                      (120 phút)
          Môn 4:     Ngoại ngữ chuyên (hệ số 2)                     (120 phút) 
            Môn Ngoại ngữ thí sinh có thể thi bằng các thứ tiếng sau:
1.       Thi bằng tiếng Anh vào các lớp:
- Chuyên tiếng Anh
- Chuyên tiếng Nga
- Chuyên tiếng Pháp
- Chuyên tiếng Trung
- Chuyên tiếng Đức
- Chuyên tiếng Nhật
2.       Thi bằng tiếng Nga vào các lớp chuyên tiếng Nga
3.       Thi bằng tiếng Pháp vào các lớp chuyên tiếng Pháp
4.       Thi bằng tiếng Trung vào các lớp chuyên tiếng Trung
5.       Thi bằng tiếng Nhật vào các lớp chuyên tiếng Nhật
IV.           NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
·                   Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008 / QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008. Tham khảo trên Website của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.ulis.vnu.edu.vnWebsite của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: http://www.flss.edu.vn
·         Xét tuyển bổ sung đợt 2 vào học các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức và Nhật (nếu có) sẽ được thông báo và hướng dẫn thủ tục đăng kí vào ngày 05/7/2010 (sau khi hết thời hạn thí sinh trúng tuyển đợt 1 nhập học). Thông tin xem trên Website của Trường.
V.             LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp 1 lần cùng 1 hồ sơ đăng kí dự thi, không hoàn trả nếu bỏ thi): 200.000 đồng
VI.           ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Hồ sơ dự thi gồm:
·         Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
·         Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
·         2 ảnh 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ);
·         Bản photo kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngoại ngữ (nếu có);
·         2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
2. Phát hành từ ngày 01/3/2010 tại: Văn phòng Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQG HN.Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ và ngày Chủ Nhật).
3. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ 01/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010 tại Phòng Đào tạo (Phòng 105, 106, 107 Nhà A.1). Lịch giao dịch: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (không kể ngày Lễ, sáng Thứ Hai, Thứ Bảy và ngày Chủ Nhật).
4. Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi từ ngày 26/5/2010 tại Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (Trường không gửi Giấy báo dự thi). Nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, cần báo ngay cho HĐTS theo số điện thoại 04.22 411 405 / 0979 29 29 69 / 0126 200 2000 hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo trước ngày 04/6/2010.
VII.         LỊCH THI VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
1. Thứ Sáu, ngày 04/6/2010
Chiều:               15 giờ 00, học sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.
2.Thứ Bảy, ngày 05/6/2010 
Sáng:                08 giờ 00, thi môn Ngữ văn (Văn - Tiếng Việt )
Chiều:  14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ không chuyên
3. Chủ Nhật, ngày 06/6/2010
Sáng:   08 giờ 00, thi môn Toán
Chiều:  14 giờ 00, thi môn Ngoại ngữ  chuyên
            (Trong 2 ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục cần thiết)
4. Công bố kết quả thi:
Ngày 25/6/2010, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Website Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên ngoại ngữ . Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ngày 01, 02/7/2010.
 
 
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-        Bộ GD&ĐT (Báo cáo),
-        ĐHQG HN (Báo cáo),
-        Sở GD&ĐT các địa phương (TB),
-        P.CT&CTHSSV, THPT CNN, P.TCKT (TH),
-        Website Trường (TB),
-        Lưu: ĐT, HCTH.                                                                         GS. Nguyễn Hoà