Lịch thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A-B-C năm 2012

 
 
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG THI
CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A - B - C
CÁC THỨ TIẾNG ANH, NGA, PHÁP, TRUNG QUỐC NĂM 2012
 
Tháng
Ngày thi
(Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc)
Thời hạn cuối cùng
đăng ký dự thi
Ngày công bố kết quả và trả Chứng chỉ
01.2012
Nghỉ Tết NĐ
\
02.2012
26.02.2012
20.02.2012
02.03.2012
03.2012
25.03.2012
20.03.2012
30.03.2012
04.2012
29.04.2012
24.04.2012
07.05.2012
05.2012
27.05.2012
22.05.2012
05.06.2012
06.2012
24.06.2012
19.06.2012
29.06.2012
07.2012
29.07.2012
24.07.2012
07.08.2012
08.2012
26.08.2012
21.08.2012
31.08.2012
09.2012
30.09.2012
25.09.2012
05.10.2012
10.2012
28.10.2012
23.10.2012
02.11.2012
11.2012
25.11.2012
20.11.2012
30.11.2012
12.2012
30.12.2012
25.12.2012
08.01.2013
Ghi chú:
-          Thời gian, địa điểm thi: 7h30 tại Giảng đường Nhà A2, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
-          Đăng ký dự thi: Trong giờ hành chính trước ngày thi theo lịch trên tại P.307 Nhà A1, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (trừ buổi sáng thứ Hai hàng tuần).
-          Nộp theo 02 ảnh 3x4 cm, bản photo Giấy CMND và Giấy khai sinh khi đăng ký dự thi. Nhất thiết phải xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự thi, vào phòng thi và khi nhận Chứng chỉ.
-          Lệ phí dự thi: 500.000đ/ lần thi.
-          Môn thi: Thí sinh dự thi phải thi 04 kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói thứ tiếng thí sinh đăng ký dự thi. Thời lượng mỗi kỹ năng theo quy định trong đề thi.
-          Đánh giá kết quả: Điểm thi các kỹ năng được tính trên thang điểm 100/10. Thí sinh đạt là thí sinh có điểm Trung bình cộng từ đủ 5,0 trở lên và không có điểm liệt (dưới 4,0 điểm). Điểm xếp loại kết quả thi được tính theo điểm trung bình chung (TBC) của các kỹ năng như sau:
            Loại Xuất sắc:               Điểm TBC từ 9.0 đến 10.0 (điểm kỹ năng từ 7 trở lên);
            Loại Giỏi:                      Điểm TBC từ 8.0 đến cận 9.0 (điểm kỹ năng từ 6 trở lên);
            Loại Khá:                      Điểm TBC từ 7.0 đến cận 8.0 (điểm kỹ năng từ 5 trở lên);
            Loại Trung bình Khá:      Điểm TBC từ 6.0 đến cận 7.0;
            Loại Trung bình:            Điểm TBC từ 5.0 đến cận 6.0 ;
            Loại không đỗ: Điểm TBC dưới 5 hoặc có 01 điểm thi kỹ năng dưới 4.
Trong trường hợp thí sinh có kết quả TBC đạt loại Xuất sắc, Giỏi, Khá nhưng không đủ điều kiện phụ (điểm thi từng kỹ năng) thì xếp loại xuống một bậc. Thí sinh có kết quả thi không đạt ở một lần thi thì không được bảo lưu kết quả. Nếu thí sinh muốn thi lại lần sau thì phải làm lại các thủ tục như thi lần thứ nhất.
-    Thời gian và địa điểm trả kết quả và Chứng chỉ: Theo lịch trên tại P.307 Nhà A1, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Có thể xem thêm tại: http://www.ulis.vnu.edu.vn. Xin vui lòng không liên hệ qua điện thoại!
Kính báo.