Xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 VLVH ngành tiếng Trung, tiếng Nhật

 
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                    Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
(v/v xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 VLVH ngành tiếng Trung, tiếng Nhật)
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc xét tuyển hệ đại học văn bằng 2 VLVH ngành tiếng Trung, tiếng Nhật đợt tháng 4 năm 2011 như sau:
- Nhà trường xét tuyển (không tổ chức thi tuyển) những thí sinh đã tốt nghiệp và có bằng đại học đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hệ đại học văn bằng 2 VLVH ngành tiếng Trung, tiếng Nhật của trường.
Công nhận trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển được công bố tại website: www.ulis.vnu.edu.vn  vào ngày 04.05.2011.
-  Thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhận Giấy báo nhập học từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 05 năm 2011 trong giờ hành chính tại Phòng 307, Nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trân trọng thông báo.
 
           TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC
-                                                                                                                         (đã ký)
 
     Vũ Thuý Quỳnh