Thay đổi lịch cấp xác nhận trình độ ngoại ngữ sau đại học đợt 2 năm 2011

THÔNG BÁO
HOÃN LỊCH CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ
DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ/TIẾN SĨ Ở ĐHQGHN ĐỢT 2 NĂM 2011
 
Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN trân trọng thông báo học viên đã hoàn thành thủ tục đăng kí cấp Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo Thạc sỹ/Tiến sỹ ở Đại học Quốc gia Hà Nội nhận chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo bậc thạc sỹ/ tiến sỹ ở ĐHQGHN đợt 2 năm 2011 theo lịch mới như sau:
- Thời gian nhận chứng chỉ theo lịch cũ: từ ngày 20/11/2011 đến hết ngày 20/12/2011 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, các buổi sáng thứ hai đầu tuần)
- Thời gian nhận chứng chỉ theo lịch mới: từ ngày 06/12/2011 đến hết ngày 06/01/2012 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, các buổi sáng thứ hai đầu tuần)
- Địa chỉ nhận chứng chỉ: Phòng 102, nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQHN, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Khi đến nhận chứng chỉ: Anh/chị xuất trình Giấy hẹn + Chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác). Nếu là người nhận thay phải có thêm Giấy ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác Nhà nước).