Giới thiệu Khoa Tại chức

Trưởng khoa:         ThS. Vũ Thúy Quỳnh        

Địa chỉ              :           P.305 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Điện thoại cơ quan:        04 37548874 (312)
Di động              :          0912185447                  
Email                :           vthquynh@vnu.edu.vn hoặc vthquynhbkk@yahoo.com.sg
Website            :           http://www.ulis.vnu.edu.vn
 

 
Phó Trưởng khoa:  Th.s. Nguyễn Bích Ngọc            
                         Địa chỉ: P.306 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
                         Điện thoại cơ quan: 04 37548874 (313)                    
                         Tel: 04 85875406
                         Email: ngoctun@gmail.com       
Cán bộ chuyên viên:
 

TT
Tên cán bộ
Địa chỉ
Điện thoại
Email
1
ThS. Hà Văn Lợi
P. 306 nhà A1
0903404451
 
2
ThS. Vũ Thu Ngọc
P. 307 nhà A1
01232226888
thungoc70@yahoo.com
3
Nguyễn Văn Sơn
P. 307 nhà A1
0974936666
mountain.ulis@gmail.com
4
ThS. Vũ Huy Tâm
P. 307 nhà A1
0989383755
tamvh@vnu.edu.vn
5
ThS. Nguyễn Hồng Quang
P. 309 nhà A1
01673103690
hongquanghn@yahoo.com

 

 
PHÂN CÔNG ĐẢM NHIỆM CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH NĂM 2011
 
Trưởng khoa:         ThS. Vũ Thúy Quỳnh         - Phụ trách chung
                                                                        - Phụ trách công tác Đảng
 
Phó Trưởng khoa:  ThS. Nguyễn Bích Ngọc               - Phụ trách công tác HSSV
                                                                        - Phụ trách công tác công đoàn
1. Phụ trách cơ sở đào tạo tại Hà Nội
 

Người phụ trách
Tên cơ sở
Địa chỉ liên hệ
ThS. Vũ Thu Ngọc
 Cơ sở Giảng đường A2
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Tel: 04 22432518
Email: thungoc70@yahoo.com
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 Cơ sở Giảng đường B2
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Tel: 04 85875406
Email: ngoctun@gmail.com
Nguyễn Văn Sơn
 Cơ sở Phổ thông chuyên Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Tel: 04 37547189
Email: mountain.ulis@gmail.com
ThS. Nguyễn Hồng Quang
Cơ sở tại Giảng Võ
 Số 2 phố Trần Huy Liệu
Tel: 04 38462860
Email: hongquanghn@yahoo.com
ThS. Vũ Huy Tâm
Cơ sở tại Hoàn kiếm
 Số 2 phố Nhà Thờ
Tel: 04 39288134
Email: tamvh@vnu.edu.vn

 
2. Quản lý liên kết đào tạo
            ThS. Vũ Thu Ngọc:  Viện Khoa học Hàng không, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hải Dương
            ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc: Học viện Cảnh sát, Thái Bình, Nghệ An, Tp. HCM
            Nguyễn Văn Sơn: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên
(Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Ninh)
            ThS. Nguyễn Hồng Quang: Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh,
(Nam Định, Lạng Sơn, Hà Nam)
            ThS. Vũ Huy Tâm: Hà Giang
 
3. Quản lý các lớp bổ túc kiến thức đạt chuẩn đại học chính quy
            Lịch cấp phát Giấy chứng nhận và Bảng điểm: Chiều Thứ 2 và Thứ Tư hàng tuần
            (từ 14h00 đến 16h30)
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
4. Tiếp nhận đăng kí thi và cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A B C
            Lịch cấp phát chứng chỉ: Chiều Thứ 2 và Thứ Tư hàng tuần (từ 14h00 đến 16h30)
ThS. Vũ Huy Tâm
5. Tiếp nhận cấp phát lại bảng điểm, giấy chứng nhận/ xác nhận tốt nghiệp
ThS. Hà Văn Lợi
ThS. Vũ Huy Tâm
6. Lưu trữ và cấp phát văn bằng tồn
Lịch cấp phát bằng tốt nghiệp: Chiều Thứ 2 và Thứ Tư hàng tuần (từ 14h00 đến 16h30)             
ThS. Nguyễn Hồng Quang
7. Công tác hành chính
ThS. Vũ Huy Tâm