Các loại hình đào tạo hệ tại chức

tc1

Căn cứ vào nhu cầu bức thiết của xã hội, nhằm thực hiện một cách có hiệu quả thông tư số 02 - TT, ngày 09/01/ 1974 của Bộ Ðại học và THCN (nay là Bộ GD & ÐT), v/v "Hướng dẫn công tác bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế và công nhân kỹ thuật"; Căn cứ vào tình hình thực tế, việc dạy và học ngoại ngữ đã bắtđầu được phát triển rầm rộ ở nhiều trường học, cơ quan từ trung ương đến các địa phương. sự nghiệp dạy - học ngoại ngữ nói chung, dạy - học ngoại ngữ hệ vừa học vừa làm nói riêng có được một vai trò và ảnh hưởng không nhỏ trực tiếp đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục, khoa học - công nghệ, an ninh quốc phòng của đất nước. Khoa tại chức trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội mở các loại hình đào tạo sau

 

ĐẠI HỌC TẠI CHỨC NGÀNH NGOẠI NGỮ : TIẾNG ANH, TRUNG, NHẬT.

Cấp bằng Cử nhân Ngoại ngữ hoặc Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo: 4,5 đến 05 năm 

Hồ sơ đăng ký dự thi và ôn tập: tháng 3 và tháng 9 hàng năm tại  Khoa Tại chức,  p.307 nhà A1 

Thời gian thi tuyển sinh tại Hà nội: Tháng 4 và tháng 10 hàng năm.

Môn thi tuyển sinh:

Thi 01 môn Ngoại ngữ: Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, những người tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Thi 03 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ (chương trình PTTH): Những người đã tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, THN, CĐ, ĐH và sinh  viên các trường ĐH, CĐ, THCN.

ĐẠI HỌC TẠI CHỨC NGÀNH NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH SAU CAO ĐẲNG

Cấp bằng Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo:  03 năm 

Đối tượng tuyển sinh: Người có Bằng Cao đẳng Sư phạm ngành Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung).

Môn thi tuyển sinh:  Môn cơ sở ngành: Triết học;

Môn chuyên môn: Tiếng Anh (02 kỹ năng Đọc, Viết).

VĂN BẰNG 2 HỆ TẠI CHỨC NGÀNH NGOẠI NGỮ

Cấp bằng Cử nhân Ngoại ngữ hoặc Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung).

Thời gian đào tạo:  03 năm 

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

a. Điều kiện được miễn thi tuyển (Nhưng phải nộp hồ sơ và dự kiểm tra):

Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy:

- cùng nhóm ngành với ngành đăng ký học;

- ngành thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên,  kỹ thuật, công nghệ đăng ký học ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ;

kiểm tra 01 môn chuyên môn: (Tiếng Anh hoặc tiếng Trung (02 kỹ năng: Đọc, Viết theo chương trình THPT).

b. Những người đã có một bằng tốt nghiệp đại học khác thi (1) môn cơ sở ngành: Triết học; và (2) môn chuyên môn: Tiếng Anh (kỹ năng Đọc, Viết theo chương trình THPT).

CÁC LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC  ĐẠT CHUẨN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Văn bằng được cấp: "Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức  đạt chuẩn đại học chính quy...".

Thời gian đào tạo: 8-12 tháng/ khoá

Chương trình đào tạo và đối tượng tuyển sinh:

Chương trình I: 45 đơn vị học trình (đvht) - Dành cho những người có bằng Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh sư phạm hệ tại chức của Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN.

Chương trình II: 65 đơn vị học trình (đvht) - Dành cho những người có bằng Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ tại chức của các trường đại học.

Khoá học chỉ xét duyệt hồ sơ, không tổ chức thi tuyển.

Khi có giấy chứng nhận này, học sinh có thể tham gia các khóa Bồi dưỡng Sau đại học ngành tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN.