Thông báo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

Thông báo tọa đàm khoa học trao đổi các vấn đề về “Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nhìn từ lí thuyết quan hệ quốc tế”

Trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng thông báo và kính mời quý vị tới dự buổi toạ đàm khoa học trao đổi các vấn đề về “Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nhìn từ lí thuyết quan hệ quốc tế”. Cụ thể như sau: