giao ban – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: giao ban

Hội nghị giao ban công tác Quý I/2020

Ngày 13/3/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Long, Ngô Minh Thủy,

Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2019

Ngày 11/12/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV/2019. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2019

Ngày 11/9/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2019. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh

Họp giao ban công tác tháng 7/2019

Ngày 17/7/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 7/2019 do Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì. Cùng dự với Hiệu trưởng còn có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy,

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2019

Ngày 12/6/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2019. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu Trưởng có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh